Strefa rekreacji z morską ścieżką edukacyjną w Mścicach

Niebawem, przy budynku Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, powstanie nowe ogólnodostępne miejsce rekreacyjno-edukacyjne zachęcającej mieszkańców miejscowości do rodzinnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Ogrodzony plac zabaw ze ścieżką edukacyjną stworzoną z 12 tablic, których motywem przednim będzie tematyka morska zapewni rozrywkę różnym grupom wiekowym.

Zadanie otrzymało dofinansowanie, za pośrednictwem Środkowopomorskiej Lokalnej Grupy Działania, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  w zakresie działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w wysokości 77 772,00 zł.

Operacja pn.: „Strefa rekreacji z morską ścieżką edukacyjną w Mścicach” mająca na celu zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu poprzez utworzenie miejsca rekreacji ze ścieżka edukacyjną w miejscowości Mścice, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

opublikowano 19 stycznia 2023