Międzyszkolny chór “Dominanta”, który działa w naszej gminie w Zespole Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach, w sobotę 10 października 2015 r. wziął udział w V Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Chóralnej “Maryi Matce” w Farze Poznańskiej.

Oprócz uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Samorządowego w Mścicach, w chórze znaleźli się także absolwenci tych szkół. Licealiści oraz studenci stanęli na scenie, by pomóc młodszym kolegom i koleżankom oraz pokazać, że łącząc siły możemy osiągnąć więcej. I osiągnęliśmy – “Dominanta” zajęła II miejsce, ex equo z Chórem “Solideo” z Poznania.

Jest to już drugi w tym roku tak duży sukces. 28 czerwca 2015 r. chór zajął również II miejsce w I Bałtyckim Konkursie Chórów Koszalin – Słupsk “Pomerania Cantat” (ex equo z Chórem “Dysonans” z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie). Na tym festiwalu, pomimo pory wakacyjnej, pojawiło się także wielu absolwentów, udowadniając po raz kolejny, że “Dominanta” łączy ludzi. Wspomnę jeszcze, że znacznym osiągnięciem chóru było zdobycie w czerwcu 2014 roku II miejsca na diecezjalnym XXV Festiwalu Pieśni Religijnej im. Jana Pawła II “Cantate Domino”, a w październiku wyróżnienia na III Festiwalu Muzyki Chóralnej w Sławie.

Oprócz tego, chór bierze czynny udział w życiu szkoły oraz gminy. Poza konkursami ogólnopolskimi, członkowie “Dominanty” biorą udział w gminnych przeglądach piosenki w Tymieniu, konkursach piosenki angielskiej czy festiwalu “Szum” w ZS w Mściach, a sam chór często proszony jest o oprawę muzyczną różnych imprez okolicznościowych, takich jak otwarcie i zamknięcie sezonu żeglarskiego oraz świąt państwowych, a także świąt kościelnych w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Mścicach.

Pomimo takiego nakładu obowiązków, chór ciągle się rozwija i jest dumą naszej gminy. Nad wszystkim tym od wielu lat sprawuje pieczę pani Bożena Cienkowska – dyrygentka chóru “Dominanta” oraz nauczycielka w Zespole Szkół w Mścicach.  To dzięki niej są w chórze nie tylko uczniowie szkoły podstawowej czy gimnazjaliści, ale także licealiści oraz studenci, którzy niejednokrotnie przyjeżdżają z odległych części Polski po to, aby wesprzeć chór w różnych działaniach.

W chwili powstawania tego artykułu, chór przygotowuje się do występu w dniu 19 października 2015 r. podczas obchodów 31 rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki zorganizowanych przez Region Koszaliński NSZZ „Solidarność” w kościele p. w. św. Kazimierza w Koszalinie.

 

Kamil Korona
absolwent Zespołu Szkół im. “Ludzi Morza” w Mścicach
– chórzysta “Dominanty”

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Więcej informacji: https://www.facebook.com/272714779407292/posts/1038076902871072/