Gmina Będzino od kwietnia 2014 roku bierze udział w projekcie pt. „Współpraca z III sektorem – standardem zachodniopomorskich samorządów”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet V Dobre rządzenie; Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; Podziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

W ramach projektu na nowo utworzony został „Program Współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015″ oraz „Regulamin przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych”.

Po wdrożeniu dokumentów w spotkaniach listopadowych oraz w miesiącu grudniu i styczniu 2015 r. wspólnie z zespołem podjęto prace nad dodatkowym i jak się okazało podczas zebrań grupy roboczej potrzebnym dokumentem ułatwiającym współpracę pomiędzy samorządem a organizacjami – Programem wsparcia procesu integracji sektora organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Będzino. Prace nad dokumentem trwały do końca stycznia 2015 roku.

W dokumencie znalazły się zapisy na temat specjalnej podstrony poświęconej organizacjom pozarządowym. Organizacje pozarządowe mają od miesiąca stycznia możliwość zamieszczania informacji na stronie www.bedzino.pl w zakładce Aktualności za pośrednictwem administratora strony.

W dokumencie sformułowano również procedury udzielania patronatu „Wójta Gminy Będzino” działaniom organizacji pozarządowych oraz zasad korzystania z mienia samorządu, którego lista została umieszczona jako załącznik do programu, co stanowiło rozwiązanie problemu dla nowopowstałych na terenie organizacji, które często nie wiedzą jakie możliwości współpracy techniczno-logistycznej może dać im gmina.

Umieszczono również zapisy określające że raz do roku (maj-czerwiec) Urząd we współpracy z organizacjami pozarządowymi zorganizuje imprezę plenerową, której celem jest prezentacja i promocja organizacji pozarządowych wśród mieszkańców Gminy oraz wymiana doświadczeń między przedstawicielami organizacji i ich integracja. Planowany termin imprezy to 30 maja br. podczas Dnia Dziecka w Dobrzycy, podczas którego każda z organizacji zaprezentuje swoje stoisko. Wdrożenie Programu planuje się na miesiąc maj 2015 r.

[av_gallery ids=’6582,6581,6580′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-9uv4z’]