Rozpoczęły się prace związane z budową, przebudową i remontem dróg powiatowych nr 3327Z (Rusowo) na granicy powiatu – Strzepowo – Dobrzyca oraz nr 3341Z Strachomino – granica powiatu (Skoczów). W dniu dzisiejszym (24.04.2015 r.) w Urzędzie Gminy Będzino została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego. Gminę Będzino reprezentował Pan Henryk Broda – Wójt Gminy Będzino oraz Pani Patrycja Woltmann – Skarbnik Gminy Będzino. W imieniu Samorządu Województwa umowę podpisał osobiście Pan Tomasz Sobieraj – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Kwota dotacji wynosi 886 250,39 zł.

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace:

  • Wykonane zostanie wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez ułożenie warstw bitumicznych na całym odcinku drogi objętym przebudową tj. 7800 m. wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do szer. 5,5 m.
  • Zbudowane zostaną chodniki o śr. szer. 2 m. w miejscowościach Dobrzyca, Strzepowo, Strachomino na odcinkach o łącznej długości ok. 1,23 km. Chodniki wykonane będą z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego,
  • Przeprowadzony będzie remont peronów autobusowych z kostki betonowej na podsypce cementowo –piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego – 3 szt.,
  • Zbudowany zostanie azyl dla pieszych,
  • Skrzyżowanie dróg powiatowych nr 3327Z i nr 3341Z zostanie zamienione na skrzyżowanie w formie ronda,
  • Wykonane zostanie nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Realizacja zadania znacząco wpłynie na poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami wyższej kategorii, podniesie parametry użytkowe przedmiotowej drogi oraz zwiększy płynność ruchu. Przebudowa drogi zwiększy dostępność komunikacyjną położonych wzdłuż niej lokalnych ośrodków gospodarczych oraz wyraźnie poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańców okolicznych miejscowości, jak również zwiększy bezpieczeństwo ruchu.

Całkowita wartość zadania to: 6,8 mln zł brutto, z czego dofinansowanie powiatu wyniesie ok 2 mln zł, gminy 1,8 mln zł. Zadanie współfinansowane jest również z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – wysokość, w ramach którego przyznane zostanie dodatkowe 3 mln zł dotacji.

[av_gallery ids=’6820,6822,6821′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-2u04mb’]