Wspomnienie ś.p. Michała Najdzion

Z głębokim żalem i smutkiem nasza lokalna społeczność przyjęła wiadomość o śmierci śp. Michała Najdzion,  wieloletniego Sołtysa Sołectwa Strzepowo.

W pamięci mieszkańców małej ojczyzny, której był reprezentantem zapisał się jako osoba skromna, pracowita, oddana mieszkańcom i ich sprawom. Wspominany będzie jako jeden z najlepszych sołtysów, bardzo uczynny i niosący pomoc.

Wyrazy współczucia i żalu dla Pani Krystyny Najdzion Radnej Rady Gminy Będzino z powodu śmierci Męża składają Wójt Gminy Będzino wraz z pracownikami, Przewodniczący Rady Gminy Będzino wraz z Radnymi oraz sołtysi Gminy Będzino.

opublikowano 29 września 2023