Wybory do Izb Rolniczych 2023

W związku z zarządzeniem przez Krajową Radę Izb Rolniczych wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz wyznaczeniem terminu wyborów na dzień 24 września 2023 roku, Zachodniopomorska Izba Rolnicza przystąpiła do przygotowań organizacyjnych.

Na stronie internetowej Zachodniopomorskiej  Izby Rolniczej https://zir.pl/wybory/ oraz stronie internetowej Gminy Będzino https://bip.bedzino.pl/?id=3713&type=article są publikowane wszystkie niezbędne informacje dotyczące organizacji i przygotowań do tegorocznych wyborów do samorządu rolniczego.

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 1/Ksz  w Będzinie informuje i  podaje do wiadomości :

  •  od 25 sierpnia do 1 września istnieje  możliwość sprawdzenia w Urzędzie Gminy, czy dany rolnik jest  ujęty w spisie wyborców do izb rolniczych,
  • Kandydaci do izb rolniczych do 4 września mają  czas aby złożyć wszelkie dokumenty do Komisji Okręgowej potrzebne do rejestracji!– dokumenty do pobrania  w zakładce Wybory do Izb Rolniczych 2023

Terminy dyżurów, odbędą się:

  • w dniu 1 września  w godzinach od 7:00 do 15:00
  • w dniu 4 września w godzinach od 8:00 do 15:00
  • w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie II piętro, pokój nr 15.

opublikowano 30 sierpnia 2023