Wyniki konkursu „Granty Sołeckie 2021”

W dniu 24 czerwca br. rozstrzygnięto konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na „Granty Sołeckie 2021”. W konkursie wyłoniono 180 inicjatyw sołeckich z gmin województwa zachodniopomorskiego (maksymalnie dwie inicjatywy sołeckie w danej gminie). W bieżącej edycji na konkurs wpłynęło łącznie 428 wniosków. Spośród ofert przesłanych przez sołectwa z terenu naszej gminy dofinansowanie uzyskało sołectwo Tymień – pozycja rankingowa nr 65/428 oraz sołectwo Słowienkowo – pozycja rankingowa nr 120/428. Dzięki wsparciu w ramach konkursu, w Tymieniu na terenie zielonym przyległym do Domu Ludowego powstanie strefa integracji i rekreacji wyposażona w altanę drewnianą, palenisko do organizacji ognisk oraz ławy i stoły. W Słowienkowie planowane jest doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia służące dbałości o kondycję fizyczną dla młodzieży oraz dorosłych (m. in. orbitrek, biegacz, wahadło oraz urządzenie do wyciskania siedząc). W ramach zadania przygotowane będzie także miejsce do organizacji ognisk. Gratulujemy laureatom, a pozostałym sołectwom biorącym udział w konkursie dziękujemy za zaangażowanie i włożony wysiłek.

Szczegółowe wyniki konkursu można znaleźć na stronie: http://www.grantysoleckie.wzp.pl/wyniki-konkursu-0

opublikowano 25 czerwca 2021