Od 25 maja 2020 r. działalność będą mogły wznowić placówki wsparcia dziennego, dzienne domy i kluby seniora, domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej – poinformował PAP w środę 20 maja 2020 r. wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – Paweł Wdówik.

Powiedział, że nie ma wątpliwości, że ich otwarcie jest niezwykle potrzebne dla możliwie normalnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, mniej samodzielnych.

Urząd Gminy Będzino informuje, że od 25 maja 2020 r. wznawia działalność Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem Radośniej” w Będzinie, Dzienny Dom Senior+ „Pod Świerkami” w Tymieniu i Klub Senior+ „Jesienna Przystań” w Mścicach.

Jednocześnie zapewniamy że placówki zgłosiły gotowość poprzez przygotowanie i wdrożenie rekomendacji  MRPiPS  dotyczących placówek pobytu dziennego w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2.

opublikowano 25 maja 2020