Jubileuszowe XV Powiatowe Forum Sołtysów odbyło się 9 października 2015 r. w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie. Spotkanie otworzyli szefowie Stowarzyszenia – Prezes Zarządu Urszula Szewczyk oraz Wiceprezes Zarządu Mirosław Hojko.

Współorganizatorem spotkania był również Powiat Koszaliński reprezentowany przez Starostę Koszalińskiego Mariana Hermanowicza oraz Wicestarostę Koszalińskiego Dariusza Kalinowskiego.

Szefowie spotkania przywitali przybyłych licznie gości zaczynając od gospodarzy – Wicewojewody Zachodniopomorskiego Ryszarda Mićko i Dyrektora delegatury ZUW Marka Gutowskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Dyrektorzy, Prezesi i przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, organizacji, fundacji, sponsorzy, a przede wszystkim Sołtysi.

Wśród uczestniczących w Forum instytucji znalazły się: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia, Izby Rolnicze, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego, Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Nauka dla Środowiska, Sponsorzy – firma “Bajgiel” i Poldanor.

Po uroczystym powitaniu Prezes Forum Urszula Szewczyk złożyła oświadczenie o rezygnacji z dotychczasowej funkcji, dziękując wszystkim za dotychczasową owocną współpracę, zwracając się do sołtysów słowami: „Kochani jestem dumna, że mogłam reprezentować Was przez te 15 lat jako Wasz Prezes, bo jesteście jedyną i niepowtarzalną grupą tak wspaniałych społeczników. Dzięki Wam wsie wyglądają tak pięknie i tyle się w nich dzieje”.

Wicewojewoda Zachodniopomorski pogratulował sołtysom Jubileuszowego Forum życząc dalszych sukcesów, natomiast Starosta Koszaliński Marian Hermanowicz gratulując obiecał dalszą współpracę. Do życzeń dołączył Pan Andrzej Durka –  jako współtwórca Stowarzyszenia z radością przyznał, że zainwestowana przed laty praca przyniosła niezwykłe efekty.

 Uczestnicy mieli okazję przypomnienia najlepszych momentów z historii Stowarzyszenia dzięki prezentacji przygotowanej przez Urszulę Szewczyk.

Po pokazie slajdów przyszedł czas na podziękowania: Starosta Koszaliński Marian Hermanowicz wręczył bukiet kwiatów odchodzącej Prezes Stowarzyszenia Urszuli Szewczyk dziękując za 15 lat zaangażowania i wkład pracy w rozwój Forum.

Prezesi Zarządu w imieniu sołtysów podziękowali Staroście Marianowi Hermanowiczowi, Wójtom i Burmistrzom Powiatu Koszalińskiego  za wieloletnią współpracę i wkład w rozwój organizacji, wręczając pamiątkowe statuetki. Podziękowania otrzymał również Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji Tomasz Hołowaty i Ryszard Osiowy oraz wieloletni Sponsorzy –  Firma “Bajgiel i Poldanor.

Starostowie Koszalińscy – Marian Hermanowicz i Dariusz Kalinowski w towarzystwie Wicewojewody Zachodniopomorskiego podziękowali Zarządowi Forum podobnymi dowodami uznania za wkład w rozwój organizacji.

Część uroczystą zakończył koncert chóru „Koszalin Canta” pod batutą Pani Chórmistrz Ewy Szeredy. „Owacjom nie było końca”.

II część jubileuszowego spotkania wraz z wyborami nowego Zarządu odbyła się
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie.

Przedstawiamy obecny skład Zarządu Stowarzyszenia Powiatowe Forum Sołtysów:

PREZES – Hanna Obławska – Bobolice

V-ce Prezes – Mirosław Hojko – Polanów

V-ce Prezes – Tomasz Lisowski – Bobolice

Skarbnik – Romana Nowocień – Manowo

V-ce Skarbnik – Daniel Dutkiewicz – Biesiekierz

Sekretarz – Ryszard Wątroba – Sianów

Członek – Leszek Lewkowicz – Świeszyno

Członek  -Józef Fryczkowski – Mielno

Członek – Jan Chlewicki – Będzino

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Helena Bubień

Członkowie – Ewa Pęczak, Katarzyna Andrzejewska

Wybranemu Zarządowi życzymy pomyślności i sukcesów w działaniu na rzecz Stowarzyszenia.

źródło: http://koszalinski.eu/pl/aktualnosci/xv-forum-soltysow-3162