Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Szanowni mieszkańcy,

zapraszamy do zgłaszania uwag w trwających konsultacjach społecznych dot. treści Regulaminu funkcjonowania Rady ds. współpracy międzynarodowej przy Wójcie Gminy Będzino. Wspomniana Rada będzie ciałem opiniodawczo – doradczym ws. kooperacji z zagranicznymi partnerami samorządowymi.

Formularz zgłoszenia opinii oraz zarządzenie Wójta Gminy Będzino w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Regulamin działania Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej przy Wójcie Gminy Będzino- dostępny jest tutaj.

Powyższe działanie realizowane jest we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju gminy Będzino, które od marca tego roku jest beneficjentem projektu pn. “Dialog obywatelski na rzecz współpracy lokalnej w gminie Będzino”, który finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu NOWEFIO edycja 2023.