Życzenia z biblioteki

życzenia biblioteka

Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645; zm. poz. 1318; 2014 r. poz. 379 i poz.1072 ) zwołuję VI sesję Rady Gminy w Będzinie na dz. 31 marca 2015 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Czytaj dalej