Posiedzenie komisji rolnictwa

W dniu 19 kwietnia 2018 r. w  Urzędzie Gminy w Będzinie odbyło się posiedzenie komisji rolnictwa i przemysłu Rady Gminy w Będzinie.

Czytaj dalej

Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne

27 kwietnia 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie odbył się 50. Gminny Turniej Recytatorski „ Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. Głównym celem Turnieju było poszerzanie horyzontów myślowych dzieci i młodzieży poprzez poszukiwanie wartościowej literatury oraz propagowanie piękna i kultury języka polskiego. W Turnieju, podzielonym na trzy kategorie: „ptaszęta” (uczniowie kl. I–III), „ptaszki” (uczniowie kl. IV-VI), „ptaki” (uczniowie kl. VII i I-III gimnazjum), udział wzięło 32.recytatorów.

Komisja oceniająca przyznała nagrody:

w kategorii „ptaszęta”: Malwinie Ciach i Ewie Olszyńskiej (wyróżniła: Alicję Andrzejewską, Igora Owczarka, Lenę Stenzel),

w kategorii „ptaszki”: Martynie Pacek i Dawidowi Siedleckiemu (wyróżniła: Julię Matejko, Zuzannę Malich, Amelię Szocik),

w kategorii „ptaki”: Igorowi Jerzykowi i Agnieszce Kamińskiej (wyróżniła Karolinę Grajper).

Dziękujemy naszym wspaniałym recytatorom. Dziękujemy nauczycielom i rodzicom, którzy ich przygotowywali do Turnieju. Dziękujemy komisji – Małgorzacie Zychowicz i Elżbiecie Nożykowskiej.

Szczególne podziękowania kierujemy do Wójta Gminy Będzino Henryka Brody, który po raz kolejny patronował Turniejowi. Wysłuchał wszystkich uczestników, pogratulował im świetnych recytacji, podkreślił wysoki poziom Turnieju, wręczył pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Podziękował organizatorom i dodał, że był to dla niego znakomity relaks intelektualny.

Laureaci głównych miejsc będą reprezentować Gminę Będzino w zmaganiach powiatowych, które odbędą się dla „ptasząt” 21 maja o godz. 10.00, dla „ptaszków” 22 maja o godz. 10.00 i „ptaków” 23 maja o godz. 10.00 w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Życzymy sukcesów.

Danuta Sawicka
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie

Joanki

Pod patronatem Wójta Gminy Będzino Henryka Brody 23 kwietnia 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie odbył się 14. Gminny Konkurs Recytatorski JOANKI.

Czytaj dalej

Informacja z XLI Sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 23 kwietnia 2018 roku, odbyła się XLI sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Czytaj dalej

Rusza kolejna edycja Programu Działaj Lokalnie!

Serdecznie zapraszamy wszystkich aktywnych mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania w programie Działaj Lokalnie, które odbędzie się 9.05 (środa) o godz. 16.00 w bibliotece publicznej w Będzinie.
Wnioskodawcami w ramach programu mogą być zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne. Więcej o programie Działaj Lokalnie:
http://dzialajlokalnie.pl/
http://ndsfund.org/index.php?id=140

PROGRAM SPOŁECZNIK

Dla wszystkich, którzy chcieliby złożyć wnioski naborze mikrograntów lub inicjatyw obywatelskich, a nie mogli uczestniczyć we wczorajszym spotkaniu z animatorem poniżej udostępniamy prezentację z instrukcją złożenia wniosku krok po kroku i zachęcamy do aktywności. Granty 3 i 10 tys. czekają na Państwa pomysły.

Szczegóły programu:
http://karrsa.eu/program-spolecznik/

Prezentacja – otwórz

Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością

Zapraszamy do udziału w projekcie “Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”, który jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie oraz Gminę Będzino. Inicjatywa będzie realizowana od maja do października br. W ramach projektu organizowane będą m.in. zajęcia z dietetykiem, zajęcia kulinarne oraz zajęcia z trenerem osobistym. Projekt skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców gminy Będzino zmagających się z problemem otyłości.

Pobierz ankietę zgłoszeniową

Turnusy rehabilitacyjne dla rolników

Posiedzenie komisji budżetowo-finansowej

Będzino, 16 kwietnia 2018 r.
OA.R.0012.5.4.2018.EJ.

Przewodnicząca komisji budżetowo – finansowej zwołuje posiedzenie komisji
na dzień 23 kwietnia 2018 r., godz. 09:20.
Posiedzenie odbędzie się u Skarbnika Gminy Będzino.
Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.

Przewodnicząca komisji Barbara Grudzień

Zawiadomienie o XLI Sesji VII Kadencji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XLI sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  23 kwietnia 2018 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie z działalności GOK w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie.
 8. Sprawozdanie z działalności GOPS w Będzinie.
 9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata  2018 – 2025;

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI