Dzień Edukacji Narodowej

Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Będzino dn. 12 października 2018 r.

OA-R .0002.1.12.2018.EJ.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000, 1349) zwołuję XLVIII sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 19 października 2018 r., o godz. 10.00.

Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Interpelacje radnych.
6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
7. Omówienie sytuacji w rolnictwie.
8. Stan inwestycji gminnych.
9. Założenia społeczno – gospodarcze na 2019 rok.
10. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
11. Podjęcie uchwały:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
3) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino.

11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
14. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Projekt uchwały

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji finansowo-budżetowej Rady Gminy w Będzinie

Będzino 11 października 2018 r.

OA.R.0012.5.10.2018.EJ.

Przewodnicząca komisji budżetowo – finansowej zwołuje posiedzenie komisji na dzień 19 października 2018 r., godz. 09.30. Posiedzenie odbędzie się u Skarbnika Gminy Będzino. Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów uchwał na sesję .

Przewodnicząca komisji
Barbara Grudzień

TERMOMODERNIZACJA DOMÓW – SPOTKANIE INFORMACYJNE

Dziś o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie odbędzie się spotkanie dot. możliwości skorzystania przez mieszkańców z dofinansowań w ramach Programu Czyste Powietrze m.in. na wymianę pieców lub termomodernizację domów (np. wymiana okien, elewacji). Zapraszamy serdecznie!

www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

Komunikat – Zbiórka odpadów budowlanych

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o niepodrzucanie odpadów budowlanych w miejsca wyznaczonych zbiórek. Odpady te należy dostarczyć w dniu zbiórki w godzinach od 12:00 do 15:00 i samemu załadować na podstawiony kontener.

Mieszkańcy zrewitalizowali plac zabaw Barninie

Plac przy świetlicy w Barninie zyskał nowy blask i został zrewitalizowany. Zrobili to w 100 % mieszkańcy, na których czele stanęła pomysłodawczyni i liderka całego przedsięwzięcia Pani Anna Naszydłowska wraz z mężem.  To ona była główną siłą napędową tego działania. Instytucje takie jak Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego, Fundacja Nauka dla Środowiska, sponsorzy prywatni nasi lokalni przedsiębiorcy jak HEN Pana Stępnia, Mrówka Państwa Kwiatkowskich, firma Orfo, Państwo Aleksandra i Roman Kwiatkowscy, Pan Andrzej Machaj, Pan Paweł Stępień usługi transportowe, Państwo Kubiccy, Państwo Naszydłowscy, Piekarnia Bajgiel, Państwo Bereźniccy, Sołtys Sołectwa Będzinko Pan Marek Kalicki i wielu innych oraz nasz Urząd Gminy tylko pomogły wyzwolić energię i te działania zrealizować udzielając grupie nieformalnej niezbędnego wsparcia finansowego, rzeczowego i merytorycznego. Projektu Pani Ania nie zrobiłaby jednak jedynie przy pomocy pozyskanych środków. To sukces wszystkich pracujących tu wolontariuszy, mieszkańców sołectwa.

Projekty nie odbyły by się też gdyby nie patronat Stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy Będzino, które udzieliło we wnioskach o dofinansowanie swojej osobowości prawnej i rozlicza projekty od strony księgowej. Tu należą się słowa podziękowania dla Ewy i Dariusza Bordun.

Celem projektu była integracja mieszkańców podzielonego na dwie strony sołectwa Będzinko, ale tez stworzenie dla mieszkańców dorosłych i dzieci przestrzeni do rekreacji, integracji i wypoczynku.

Na plac pozyskano łącznie 11 500 zł . To sporo, bo połowa całego budżetu sołeckiego sołectwa Będzinko:

– 5000 zł pochodzi z Programu Działaj Lokalnie, którego oddziałem lokalnym jest Fundacja Nauka dla Środowiska.

– 5000 zł grupa otrzymała w ramach Mikrodotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z Koszalińskiej Agencja Rozwoju Regionalnego.

– 1500 zł pochodzi z Gminy Będzino w ramach małego grantu.

Wiele do inwestycji dołożyli też lokalni przedsiębiorcy, a to oznacza, ze prowadzą swoje biznesy w sposób odpowiedzialny społecznie. Gratulujemy determinacji w dążeniu do celu wszystkim zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia.

W ramach projektu:

– uporządkowano zieleń

– przeprowadzono renowację zniszczonego placu zabaw, oszlifowano i odmalowano 4 z 6 elementów, wymieniono na nich drewniane elementy,

– zagospodarowano na nowo  plac zabaw,

– zakupiono 2 nowe elementy placu zabaw,

– zakupiono stojak na rowery,

– zakupiono stół do piłkarzyków,

– wykonano tablicę,

– wykonano miejsce  do gry w klasy,

– zorganizowano mini boisko do gry w piłkę nożną,

– przygotowano miejsce na ognisko i zakupiono grill,

– ogrodzono teren pomalowanymi na kolorowo oponami.

 

KARATECY NA MEDAL

Minął pierwszy miesiąc nauki, a nasi karatecy rywalizowali już na dwóch turniejach zdobywając aż 10 medali.
Po wakacjach pierwsi rywalizowali najmłodsi zawodnicy. Podczas Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży w Złocieńcu, 10-cio osobowa reprezentacja naszego klubu wywalczyła 7 medali, walcząc w konkurencjach kata, kumite bez kontaktu, kumite w lekkim kontakcie oraz kumite w semi kontakcie. Oto medaliści:

Alicja Mamrocha – I miejsce w kat. 8 lat bez kontaktu, II miejsce w kat. kata;

Michał Kwiecień – I miejsce w kat. 9 lat kumite w lekkim kontakcie;

Zuzanna Zarzeczna – II miejsce w kat. 10 lat kumite w lekkim kontakcie;Kamila Zubko – III miejsce w kat. 8 lat bez kontaktu;

Kamil Paczkowski – III miejsce w kat. 11 lat kumite w lekkim kontakcie;

Wojtek Rudzki – III miejsce w kat kata 11 lat.

Na kolejny turniej udaliśmy się tylko z seniorami (+18 lat) do Sieradza na Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Sieradza. Nasi seniorzy walczyli w pełnym kontakcie, w tej kategorii wiekowej zawodnik walczy bez ochraniaczy, które jeszcze w kategorii do 18 roku życia musiał posiadać. Stamtąd przywieźliśmy 3 medale,

Mateusz Jęcek wygrał kategorię do 70kg, zdobywając złoty medal

Paweł Borowiec zdobył brąz w kategorii +80kg

Adrianna Jęcek zdobyła brąz w kategorii +65kg

Na te turnieje udaliśmy się dzięki pozyskanym środkom z dotacji Gminy Będzino, zgodnie z umową zawartą na prowadzenie Uczniowskiego Klubu Sportowego.
W tym roku kalendarzowym przed nami są jeszcze cztery duże turnieje dla dzieci, młodzieży i seniorów. Już w kolejny weekend będziemy walczyli w Świnoujściu, w listopadzie wyjeżdżamy na Mistrzostwa Polski młodzieżowców (18-21 lat) do Ełku, następnie będziemy uczestniczyli w kolejnym dużym turnieju Kyokushin Challenge w Szczecinie i pod koniec roku, dokładnie 8 grudnia wystawimy reprezentację seniorów w Pucharze Polski, które w tym roku odbędą sią prawie na naszej ziemi, w Szczecinku, serdecznie zapraszam na ten turniej, na który zjadą się najlepsi karatecy z całej Polski. Nasi zawodnicy w tych turniejach będą również współfinansowani z dotacji Gminy Będzino.

 

sensei Paweł Tomaszewicz

Spotkanie integracyjne ŚDS Razem Radośniej

Integracja na Wesoło to spotkanie uczestników ŚDS i ich rodzin, Władz Gminy Będzino, pracowników Stowarzyszenia Lepsze Jutro. Pierwsze tak duże spotkanie rodzinne zostało uprzyjemnione występem pokazu tańca uczestników ŚDS. Zabawa przebiegała w miłej atmosferze przy utworach zespołu Balans. Wójt Gminy Będzino Henryk Broda skierował bardzo miłe słowa do rodzin o ich trudzie w sprawowaniu opieki nad niepełnosprawnymi osobami.
Wójt Gminy przedstawił program działań który planowany jest w trzech kierunkach tj;
– zwiększenie ilości miejsc w ŚDS dla 5 osób, łącznie dom będzie przeznaczony dla 35 uczestników,
– zakup busa na potrzeby uczestników ŚDS, obecnie procedury są już na etapie podpisania umowy,
– uruchomienie mieszkania treningowego, prace są na etapie zamówień publicznych na przeprowadzenia adaptacji pomieszczeń. Zatrudnionych będzie w tym projekcie dwóch pracowników, którzy obecnie odbywają szkolenie zawodowe.
Spotkanie odbyło się w ramach środków pochodzących z pozyskania małego grantu dla Organizacji Pozarządowych z Urzędu Gminy Będzino oraz z dotacji otrzymywanej z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie ŚDS.

 

 

fot. i tekst Elżbieta Terelak

Dzień Osadnika w Dobrzycy [fotorelacja]

Projekt „Lokalni poszukiwacze na tropie będzińskiej historii” realizowany jest w gminie Będzino od 1 maja do końca października. Jego realizacja jest możliwa dzięki 23 tys. zł dofinansowania z Muzeum Historii Polskiej w ramach programu Patriotyzm Jutra. Całkowita wartość projektu wynosi 29 tys. zł.

Czytaj dalej