Informacja z IX Sesji Rady Gminy w Będzinie

W dniu 27.06.2019 odbyła się IX sesja VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie, podczas której obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym pisemnym zawiadomieniem przez Przewodniczącą Rady Panią Barbarę Grudzień, porządkiem obrad, która przewodniczyła obradom.

Wójt Gminy Będzino przedstawił raport o stanie gminy za 2018 r. W debacie brali udział radni gminy. Ponadto przedstawione zostało sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności miedzy sesjami oraz wysłuchał interpelacji radnych, sołtysów i mieszkańców gminy. Przedstawiono również sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Będzino” za rok 2018. Podsumowano rok szkolny oraz zaprezentowano wakacyjną ofertę placówek oświatowo-wychowawczych.

Ponadto Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 rok;

2) w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018;

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;

4) w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;

5) w sprawie zmiany: “Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Będzino na lata 2012-2032”;

6) w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 listopada 2013 roku nr XXXVI/251/13 w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz nadania mu regulaminu (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 223);

7) w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023;

8) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”.

Kolejna sesja odbędzie się na przełomie sierpnia i września 2019 r. , a tematami jej będzie m.in.: analiza wykonania budżetu za I półrocze 2019 r., stan przygotowań placówek oświatowych i wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.

Godziny pracy w dn 27.06.2019

Informujemy, iż w związku z wysokimi temperaturami Urząd Gminy Będzino w dn. 27.06.2019 r. będzie czynny od godz. 7:00 do godz. 15:00.

Turniej Gruby i Stary

Przerwa w dostawie wody

Uwaga Mieszkańcy Wierzchomina i Wierzchominka!

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, że w związku z kontrolą UDT w dniu 26.06.2019 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 7.00 do 12.00 w miejscowościach Wierzchomino i Wierzchominko. Za utrudnienia przepraszamy!

Pierwszy Letni Festiwal Piosenki dla Dzieci o Mikrofon Sołtysa

Podczas rodzinnego festynu w Strzepowie odbył się Pierwszy Letni Festiwal Piosenki dla Dzieci o Mikrofon Sołtysa. W konkursie wzięło udział dziesięcioro uczestników. W jury zasiedli: przewodniczący, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, pan Jerzy Łuczak oraz członkowie: Wójt Gminy Będzino, Mariusz Jaroniewski, Radna Gminy Będzino, Krystyna Najdzion i sołtys sołectwa Strzepowo, Agnieszka Nowaczyk.

W roli konferansjerów wystąpili Malwina Ciach i Błażej Zieliński. Wachlarz utworów był różnorodny. Publiczność mogła wysłuchać piosenek z repertuaru m. in.: Kasi Sobczyk, Edyty Geppert, Maryli Rodowicz, Sarsy, Sylwii Grzeszczak czy Majki Jeżowskiej. Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców, jury jak samo później przyznało, miało ciężki orzech do zgryzienia, jednak udało się wyłonić najlepszą trójkę. Pierwsze miejsce i Mikrofon Sołtysa wygrała Sandra Pęcak ze Strachomina za wykonanie piosenki pt.:,, Szukaj mnie ” Edyty Geppert. Drugie miejsce z piosenką,, Mama dobrze wie” zajęła Zuzanna Kuzia z Dobrzycy. Na trzecim miejscu uplasowała się Malwina Ciach ze Strachomina, która śpiewała piosenkę Sylwii Grzeszczak pt.: “Tamta dziewczyna”.

Wyróżniona została także najmłodsza uczestniczka Agata Sochacka, śpiewająca piosenkę “Żabka mała”, którą wykonała a cappella. Jury w podsumowaniu swojego werdyktu podziękowało za udział wszystkim wykonawcom i zaprosiło do udziału za rok. Fundatorem nagród była sołtys Agnieszka Nowaczyk. Organizacją festiwalu zajęły się Monika Zielińska, instruktor ze Świetlicy w Strachominie oraz Marcelina Ciach, instruktor ze Świetlicy w Strzepowie.

Instruktor Marcelina Ciach

Zakończenie roku szkolnego w SP w Łeknie

W Szkole Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie uroczyste  zakończenie zajęć dydaktycznych odbyło się 19 czerwca br.

105 uczniów otrzymało promocję do następnej klasy, a 13 ósmoklasistów zostało absolwentami szkoły. To pierwszy rocznik, który zamyka reformę systemu oświaty na poziomie szkoły podstawowej. Najważniejszym punktem uroczystego apelu było uhonorowanie prymusa szkoły. W tym roku został nim Filip Koscijański, ze średnią ocen 5,1  i oczywiście świadectwem z biało czerwonym paskiem. Gratulacje  wraz z nagrodą książkową ufundowaną przez Wójta Gminy odebrał z rąk Zastępcy Wójta, Dariusza Markowskiego.                        

Do najlepszych z najlepszych  trafiły także stypendia motywacyjne.

W tym roku za wyniki w nauce otrzymali je:

 • Alicja Wysocka – kl. IV, śr. oc. 5,2
 • Mateusz Słotwiński – kl. V, śr. oc. 5,5
 • Kacper Biegański – kl. V, śr. oc. 5,3
 • Zuzanna Brzoska  – kl. V, śr. oc. 5,3
 • Klaudia Strzelczyk  – kl. V, śr. oc. 5,2
 • Maja Kwiatkowska  – kl. VI, śr. oc. 5,4
 • Martyna Strzelczyk  – kl. VI, śr. oc. 5,3
 • Patrycja Biegańska  – kl. VII, śr. oc. 5,0
 • Filip Koscijański – kl. VIII, śr. oc. 5,1

Za osiągnięcia sportowe:

 • Mateusz Słotwiński – kl. V
 • Alicja Andrzejewska – kl. IV.

festyn w Borkowicach już niebawem