Wprowadzone przez admin

Badaj się i bądź zdrów – Profilaktyka 40+

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, […]

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.  realizowany jest następującymi metodami obowiązkowo: metodą samospisu internetowego (CAWI) uzupełniająco: metodą wywiadu telefonicznego (CATI) metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI) Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – […]

Informacja dotycząca nowych dowodów osobistych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie  z informacją uzyskaną od Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA , złożenie wniosku  o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, będzie możliwe jedynie do dnia 26 lipca 2021r. Po tym terminie usługi składania wniosków przez internet zostaną wyłączone. Podstawa prawna art. 10 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych […]

Inicjatywa mieszkańców Tymienia

Sołtys Franciszek Adamiuk z Radą Sołecką i mieszkańcami miejscowości Tymień zainicjowali zakup serduszka – pojemnika na nakrętki, w celu zbiórki nakrętek plastikowych.  Pierwsza partia została przekazana dla osoby niepełnosprawnej Pana Ryszarda na rehabilitację. DZIĘKUJEMY  ZA  WSPÓLNE  ZAANGAŻOWANIE MIESZKAŃCOM  TYMIENIA

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.39.2021.MD                                                                            Będzino dn. 21 lipca 2021 r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXXIX sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 29 lipca 2021 r., o godz. 09:00. Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury […]

Debata nad raportem o stanie gminy

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że debata nad Raportem o Stanie Gminy Będzino w 2020 r. odbędzie się na XXXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie, w dniu 29 lipca 2021 roku o godzinie 9.00 w sali Domu Kultury w Będzinie. Warunkiem czynnego udziału w debacie jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami […]

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu  Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się ZUS. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 […]

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Będzino

O G Ł O S Z E N I E             WÓJT  GMINY  BĘDZINO  ZAPRASZA NA  SPOTKANIE  Z  MIESZKAŃCAMI  SOŁECTWA     BĘDZINO  W  DNIU  29  LIPCA  2021 R.  W  SALI DOMU  KULTURY W BĘDZINIE  O  GODZ.  19.00  Z  ZACHOWANIEM  REŻIMU  SANITARNEGO   TEMATEM  SPOTKANIA  BĘDZIE :   WYBÓR  SOŁTYSA  SOŁECTWA  BĘDZINO   Z  POWAŻANIEM […]

Gmina Będzino realizuje program Maluch+

Gmina Będzino realizuje Resortowy Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” 2021 – moduł 2. W ramach programu dofinansowane jest zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych przez Gminę Będzino w Żłobku w Mścicach.

Spotkanie z mieszkańcami sołectwa Będzino

O G Ł O S Z E N I E WÓJT  GMINY  BĘDZINO  ZAPRASZA NA  SPOTKANIE  Z  MIESZKAŃCAMI  SOŁECTWA BĘDZINO  W  DNIU  15  LIPCA  2021 R.  NA  SALI DOMU  KULTURY W BĘDZINIE  O  GODZ.  17.00 Z  ZACHOWANIEM  REŻIMU  SANITARNEGO TEMATEM  SPOTKANIA  BĘDZIE :   WYBÓR  SOŁTYSA  SOŁECTWA  BĘDZINO  Z  POWAŻANIEM WÓJT  GMINY  BĘDZINO MARIUSZ  JARONIEWSKI