Wprowadzone przez Mateusz Dębowski

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.32.2021.MD                                                                          Będzino dn. 18 lutego 2021 r.   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, […]

WOŚP w Gminie Będzino

Tegoroczna Orkiestra Świątecznej Pomocy była inna niż dotychczas… Większość działań przeniosła się do sieci, a zebrane pieniądze wspomogą oddziały dziecięce, laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. W tym roku Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy na terenie gminy organizował Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie we współpracy z Urzędem Gminy Będzino. W akcję bardzo aktywnie włączyła się również m.in. […]

Informacja o wnioskach o dofinansowanie do programu “Czyste powietrze”

Szanowni Państwo, w związku z rosnącym zainteresowaniem możliwością uzyskania dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” zachęcamy do zapoznania się z wzorem wniosku o dofinansowanie oraz zakresem danych niezbędnych do jego złożenia. W przypadku osób, które chciałyby złożyć wniosek samodzielnie, bezpośrednio w oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wniosek można wypełnić za pośrednictwem portalu beneficjenta: https://wnioski.wfos.szczecin.pl/.Do […]

Jest rozporządzenie w sprawie obostrzeń do 28 lutego

Uzupełniona kolejność szczepień, ograniczenia dotyczące funkcjonowania placówek wsparcia dziennego, otwarcie uzdrowisk od 11 marca – m.in. takie rozwiązania znalazły się w najnowszej nowelizacji rozporządzenia w sprawie obostrzeń. W czwartek w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Nowelizacja przewiduje przedłużenie większości wprowadzonych wcześniej […]

Nabór kandydatów na rachmistrza

Gminny Komisarz Spisowy w Będzinie informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do dnia 16 lutego 2021 roku.

Pomorze zachodnie – bezpieczna edukacja

Gmina Będzino zakończyła realizację wsparcia otrzymanego w postaci grantu w ramach Programu „POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7- „Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych oraz rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19” Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Ze […]

Zmiana terminu – Szkolenie dla rolników online – webinarium

W dniu 16.02.2021 roku, o godz.: 13:00, odbędzie się szkolenie dla rolników z PROW 2014-2020 „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” w 2021. Podczas szkolenia omówione zostaną również ważne informacje, które będą obowiązywały w roku 2021. Wszystkich chętnych proszę o kontakt telefoniczny, w celu ustalenia szczegółów organizacyjnych.   PZDR Koszalin Doradca […]

Nowe zasady, ale nadal w reżimie sanitarnym. Zmiany od 12 lutego

Szef rządu na wspólnej konferencji z wicepremierami Piotrem Glińskim i Jarosławem Gowinem oraz ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim przedstawił w piątek decyzje dotyczące luzowania obostrzeń i funkcjonowania gospodarki w reżimie sanitarnym na kolejne dwa tygodnie. W ramach określonego reżimu sanitarnego otwieramy hotele, stoki, kina, teatry, baseny. Nowe zasady będą obowiązywały na razie przez dwa tygodnie. Chcemy […]