“Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Po raz piąty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników do udziału w kursie e-learningowym pt. “Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.
Zadaniem konkursowym jest przesłanie do Centrali Kasy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl z
dopiskiem w tytule: ,,Kurs e-learningowy dla dzieci” certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu e-learningowego wraz z formularzem zgłoszeniowym, w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada 2023 r.
Informacje o konkursie dostępne są na stronie:

opublikowano 23 października 2023