Podpisanie umowy modernizacja drogi Tymień- Strachomino, gmina Będzino.

Dofinansowanie remontu drogi w Strachominie

Zaplanowana jest przebudowa drogi w Strachominie. Podpisana w ubiegły piątek w Urzędzie Gminy Będzino umowa dotyczyła właśnie tego działania, które będzie realizowane w formule “zaprojektuj i wybuduj”. Obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej łączącej miejscowości Tymień i Strachomino na odcinku obejmującym miejscowość Strachomino od połączenia z drogą powiatową (nr 3327Z) do połączenia z wiaduktem nad drogą ekspresową S6 na odcinku o długości wynoszącym nieco ponad 2 km.

Droga ta w chwili obecnej jest w bardzo złym stanie technicznym, dlatego aby zadbać o podniesienie jakości życia mieszkańców Strachomina poprzez zapewnienie bezpiecznej infrastruktury, konieczne będzie położenie nowej nawierzchni, przebudowa istniejących zjazdów i poboczy. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę niemal 4 mln złotych, z czego dofinansowanie to 2,5 mln złotych. Droga modernizowana będzie w ramach operacji “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Obszarów Wiejskich. Umowę na to działanie podpisana została przez Wójt Gminy Będzino, Sylwię Halamę, Skarbnik Gminy Anettę Tomalę- Gajec i Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja.

To kolejne dofinansowania, które w krótkim czasie trafiły do naszej gminy. Mamy nadzieję, że nowe inwestycje poprawią jakość życia mieszkańców.