Informacja dla Rolników – deszcz nawalny – podpisanie protokołu z oszacowania strat

Informacja dla Rolników,

Rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych  spowodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne – deszcz nawalny  proszeni są o zgłaszanie się  do urzędu gminy,  pokój nr 6, parter w celu podpisania protokołu z oszacowania strat, w godzinach od 8:00 do 14:00.

opublikowano 4 grudnia 2023