I N F O R M A C J A

Zarządzeniem nr 25/2017 z dn. 27 września 2017 r. Wójt Gminy Będzino wyznaczył 31 października 2017 r (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w zamian za święto 11 listopada 2017 r. przypadające w sobotę.

Z poważaniem

Henryk Broda – Wójt Gminy

opublikowano 24 października 2017