Życzenia

„KONOPIELKA” w Domu Ludowym w Tymieniu

GRUPA TEATRALNA „Janusza P” Klubu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” ponownie wystąpiła na terenie naszej gminy.

Czytaj dalej

Biblioteka? Oczywiście!

To hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek, które Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie obchodziła w przemiłym gronie szacownych gości.

Czytaj dalej

Za-Działaj Lokalnie!

Fundacja Nauka dla Środowiska we współpracy z lokalnymi samorządami ogłasza kolejną edycję Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców z terenu gmin: Biały Bór, Będzino, Sianów, Polanów, Mielno, Świeszyno, Tychowo, Manowo, Miasto Koszalin.

W tegorocznej edycji składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez generator wniosków dostępny pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl

Termin składania wniosków kończy się 16.06.2017r. 

Zapraszamy do zapoznania się z:

  • regulaminem konkursu,
  • formularzem wniosku (wersja do wglądu, wnioski należy składać jedynie poprzez generator wniosków).

Na wszelkie Państwa pytania z radością odpowie Marta Czerwińska oraz Urszula Sadłowska pod numerem telefonu: 94 3478205 lub adresem email: marta.czerwinska@ndsfund.org i urszula.sadlowska@ndsfund.org

Będzie okazja również do osobistego zadania pytań ww. specjalistkom podczas spotkania informacyjnego dot. Programu Działaj Lokalnie organizowanego dla aktywnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych z naszej gminy.

SZKOLENIE odbędzie się w poniedziałek dn. 22.05.2017 o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy

A już teraz zapraszamy do obejrzenia filmu oraz poszukiwania inspiracji do działań na stronie: www.dzialajlokalnie.pl

Zapraszamy serdecznie do składania wniosków!

 

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji idą naprzód

9 maja po raz drugi spotkał się Zespół ds. rewitalizacji w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego. Prowadzący podsumował przeprowadzone z radami sołeckimi i mieszkańcami badania oraz dane pozyskane od instytucji gminnych i powiatowych. Wśród tych miejscowości znalazły się Tymień, Łopienica, Strachomino, Wierzchomino i Wierzchominko. Dla tych miejscowości Zespół opracowuje wstępne pomysły na przyszłe projekty i działania. Gmina czeka również na pomysły mieszkańców. Można je zgłaszać podczas zorganizowanych specjalnie z uwagi na rewitalizację zebrań sołeckich. Poniżej przekazujemy informację nt. organizowanych spotkań konsultacyjnych. Bardzo zapraszamy do uczestnictwa.

Weź udział w spotkaniach i wyraź swoje zdanie na temat przyszłości swojej miejscowości.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorkami projektu:

Anną Pietkowską – 094 31 62 533, a.pietkowska@bedzino.pl lub

Pauliną Kelm – 094 31 62 545, p.kelm@bedzino.pl

20 lat minęło jak jeden dzień…

          Niby banalne i zwyczajne. Jak co roku spotykamy się z grupą Francuzów z Saint-Yrieix, w tym roku u nas w Będzinie. Więc skąd tyle emocji? Tyle wzruszeń?

                Czas wyjątkowy, bo to 20-lecie. Już tyle lat trwa nasza coroczna przygoda, wspólne witanie wiosny i radosne spotkania. Niektórzy są z nami od początku, inni dołączyli w tym roku, dla jeszcze innych był to tylko krótki epizod. Jedno jest pewne, w na terenie naszej gminy nie ma osoby, która nie słyszałaby o współpracy polsko – francuskiej i wszystkim towarzyszy to samo przyspieszone bicie serca w oczekiwaniu na przyjazd naszych przyjaciół z Francji. Czytaj dalej

Viii Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych – Dobrzyca 2017

W dniu 03 maja w sali widowiskowej Domu Kultury w Dobrzycy pod patronatem Wójta Gminy Będzino pana Henryka Brody i Starosty Koszalińskiego pana Mariana Hermanowicza odbył się VIII Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych. Imprezę otworzyli, życząc przyjemnego spędzenia czasu i owocnej rywalizacji Wójt Gminy Będzino Henryk Broda i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie Jerzy Łuczak. W rywalizacji w poszczególnych kategoriach uczestniczyło 9 solistów, 1 kapela ludowa, 26 zespołów śpiewaczych i 3 zespoły pieśni i tańca. Jej efektem była ocena jurorów p. Janusza Pietrzykowskiego i przewodniczącego komisji p. Winfreda Wojtana. Były to trudne wybory, gdyż duża ilość wykonawców a także wysoki poziom prezentacji stworzył problemy w wytypowaniu najlepszych uczestników przeglądu.

W kategorii soliści:

I miejsce – RYSZARD PRZYBYLSKI       –   Jamno

II miejsce – STANISŁAW BARSKI – Koszalin

III miejsce – SARA KRECZETOWSKA   –  Bobolice

W kategorii kapele ludowe :

I miejsce – Kapela Ludowa „SWATY” z Będzina,

W kategorii zespoły śpiewacze :

I miejsce – Zespół Śpiewaczy „JARZĘBINY”  ze Świeszyna

II miejsce – Zespół Ludowy „ ZALESIE” z Mścic

III miejsce – Zespół Śpiewaczy „ BURSZTYNY” z Sianowa

W kategorii zespoły pieśni i tańca :

I miejsce – Zespół Tańca Ludowego „BAŁTYK” z Koszalina

 II miejsce –  Zespołu Pieśni i Tańca „KALINA” z Dobrzycy

 III miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „PEŁNIKI” z Bobolic

Nagrodę Grand Prix przeglądu ufundowaną przez Wójta Gminy Będzino otrzymał zespół „SKARPIANIE” z Koszalina.

Wójt Gminy Będzino p. Henryk Broda, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie Jerzy Łuczak i członkowie komisji konkursowej p. Winfred, p. Wojtan, p. Janusz Pietrzykowski wręczyli zwycięzcom poszczególnych kategorii statuetki ufundowane przez Powiat Koszaliński oraz nagrody przekazane przez pp. Lucynę i Kazimierza Parol prowadzących firmę w Mścicach. Zdobywcy nagród głównych w poszczególnych kategoriach reprezentować będą powiat koszaliński w przyszłorocznym przeglądzie wojewódzkim, który odbędzie się w Niedzielę Palmową w Łobzie. Transport wykonawców ufundowany zostanie przez Starostwo Koszalińskie.

Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy i upominki w postaci roślin ozdobnych ufundowanych przez sponsora imprezy państwa Iwonę i Piotra Bigońskich „OGRODY HORTULUS” oraz drobne upominki ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie. W trakcie trwania przeglądu tradycyjnie już wykonawcy i zespoły miały możliwość darmowego zwiedzania ogrodów HORTULUS, zrobienia sobie zdjęć w przepięknej scenerii rośli ozdobnych czy też zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przebieg przeglądu w tym przede wszystkim paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy za przygotowanie bardzo smacznych ciast i posiłków oraz pracownikom GOK za sprawne przeprowadzenie imprezy.

Więcej zdjęć na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie – przejdź