Komputer bez tajemnic

Grupa mieszkańców naszej gminy w wieku 50 lat i więcej uczestniczyła w szkoleniu komputerowym realizowanym w ramach projektu „E-kompetentni” i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Uczestnicy szkolenia, mającego wymiar 140 godzin, nauczyli się podstaw pracy
z komputerem w obszarach informacji, komunikacji, tworzenia treści i bezpieczeństwa. Sprawdzianem  nabytych umiejętności i wiedzy był egzamin końcowy. Wszyscy zdali z wynikiem pozytywnym, otrzymali dyplomy ukończenia szkolenia komputerowego oraz „Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych z certyfikacją ECDL Profile DIGCOMP 8”. GRATULUJEMY!

Współorganizatorem szkolenia była Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie.

Danuta Sawicka

Dyrektor Biblioteki