Konkurs historyczno-literacki “Przestrzenie dziedzictwa”

Konkurs historyczno-literacki: Przestrzenie dziedzictwa – Edycja XIII 2024

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie oraz Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie zapraszają do udziału w XIII edycji konkursu historyczno-literackiego PRZESTRZENIE DZIEDZICTWA.

Konkurs dla uczniów szkół średnich oraz klas siódmych i ósmych szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego odbywa się od 2012 r. w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, objętych patronatem przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Organizatorami są Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie i Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Dorobek 10-lecia działalności konkursu wraz z wyborem nagrodzonych prac z tych lat został wydany w formie książki pt. „Skarbiec pamięci” (Szczecin 2021).

Konkurs rusza 1 marca, na prace czekamy do 23 kwietnia 2024 r.

Wyniki ogłoszone zostaną do 29 maja 2024 r., przed końcowym wystawieniem ocen w szkole.

CELE KONKURSU

 • Upowszechnianie wiedzy o regionie Pomorza Zachodniego, jego odległej i bliskiej, skomplikowanej przeszłości, żyjącej w opowieściach rodzinnych, przybliżenie dziedzictwa kulturowego regionu oraz tworzenie przywiązania do „małej ojczyzny”, do jej historii i tradycji.
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych ludzi poprzez prezentowanie i popularyzację ich umiejętności literackich.
 • KRYTERIA OCENY PRAC

  Dla organizatorów istotna jest nie tylko forma literacka prac konkursowych, ale także zgodność ich treści z faktami historycznymi. Komisja konkursowa docenia piękną, poprawną polszczyznę, rzetelność badawczą oraz samodzielność w tworzeniu opowieści opartej na wiedzy historycznej.

  LAUREACI – NAGRODY

  UWAGA!!! Tegoroczny konkurs znajduje się w wykazie konkursów Kuratorium Oświaty w Szczecinie, punktowanych przy rekrutacji do szkół średnich!!!

  Laureaci konkursu otrzymają tytuł laureata, nagrody i dyplomy.

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 maja 2024 r., wręczenie nagród odbędzie się na przełomie września i października.

opublikowano 27 marca 2024