Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach działania nr 5.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, typ projektu: Infrastruktura wychowania przedszkolnego wraz z wyposażeniem współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Będzino, Numer naboru: FEPZ.05.01-IZ.00-001/23.

Działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079),

Gmina Będzino ogłasza

otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, działanie nr 5.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, typ projektu: Infrastruktura wychowania przedszkolnego wraz z wyposażeniem

Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 16.11.2023 r. do 07.12.2023 r.

Ogłoszenie o naborze: <pobierz>

Formularz oferty: <pobierz>

Zarządzenie Nr 106/2023 Wójta Gminy Będzino : <pobierz>

opublikowano 15 listopada 2023