Prace geodezyjne – modernizacja gruntów i budynków dla m. Będzinko, Kładno, Śmiechów.

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy że w miejscowościach Będzinko, Kładno, Śmiechów w związku z ogłoszonym przez Starostę Powiatu Koszalińskiego zadaniem „Modernizacja gruntów i budynków dla obrębów Będzinko, Kładno i Śmiechów na terenie Powiatu Koszalińskiego” oraz w myśl ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

Obejmować ona będzie budynki, obiekty trwałe związane z budynkami, nieruchomości lokalowe, granice działek ewidencyjnych i granice jednostek i obrębów ewidencyjnych. Ustaleniu podlegać będą także dane dotyczące właścicieli budynków i lokali.

Jednocześnie w obrębach ewidencyjnych Będzinko, Kładno i Śmiechów przeprowadzona będzie gleboznawcza klasyfikacja zmienionych użytków.

Klasyfikacja obejmować będzie działki:

-w obrębie ewidencyjnym Będzinko w działkach ewidencyjnych nr 284,303, 58/8, 49, 28/4, 37/1, 70, 97/4, 101/1.

-w obrębie ewidencyjnym Kładno w działkach ewidencyjnych nr 33/1, 34, 35/13, 35/6, 35/5, 60/3, 55, 46, 51/29, 10, 61/3.

– obrębie ewidencyjnym Śmiechów w działkach ewidencyjnych nr 78/1, 68/63, 128/1, 14/3, 13/4, 58/1, 58/2, 57/2, 56/1, 133, 143/1.

Realizatorem zadania jest „TO FIX XYZ” Sp.z o.o. ze Szczecina.

Ustalenia przebiegu granic działek dla Obrębu Będzinko:

  • w dniu 23.10.2023 o godz. 08:00, 10:30, 11:30, 13:00.
  • w dniu 24.10.2023 o godz. 08:00, 12:00.
  • w dniu 25.10.2023 o godz. 11:00.
  • w dniu 26.10.2023 o godz. 08:00, 11:00, 13:30.
  • w dniu 27.10.2023 o godz. 08:00, 11:00.
  • w dniu 30.10.2023 o godz. 08:00, 11:00, 13:30.
  • w dniu 03.11.2023 o godz. 08:00, 12:00.
  • w dniu 06.11.2023 o godz. 08:00, 11:00, 13:30.

Informacje dotyczące realizowanych zadań- pisma.

 

opublikowano 2 października 2023