Strefa rekreacji z morską ścieżką edukacyjną w Mścicach

Operacja pt.: “Strefa rekreacji z morską ścieżką edukacyjną w Mścicach” została zakończona z początkiem września. Dzieci zaczynając nowy rok szkolny w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach zyskały wspaniałe miejsce rekreacyjno-edukacyjne, zachęcające do zabawy oraz nauki. Na placu zabaw stanęła podwójna huśtawka, duży zestaw zabawowy i zestaw sprawnościowy, tablice manipulacyjne, kosz do segregacji odpadów oraz 12 tablic edukacyjnych tworzących „morską ścieżkę edukacyjną”.

Zadanie otrzymało dofinansowanie, za pośrednictwem Środkowopomorskiej Lokalnej Grupy Działania, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  w zakresie działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w wysokości 77 772,00 zł.

Operacja pn.: „Strefa rekreacji z morską ścieżką edukacyjną w Mścicach” mająca na celu zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu poprzez utworzenie miejsca rekreacji ze ścieżka edukacyjną w miejscowości Mścice, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

opublikowano 3 października 2023