Woda w Strachominie, Smolnem, Strzepowie i Dobrzycy już zdatna do spożycia przez ludzi!

Uwaga Mieszkańcy Dobrzycy, Smolnego, Strachomina i Strzepowa!

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie stwierdził, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęć Dobrzyca i Strachomino (informacja nr HK.9020.2.114.2023.2 i HK.9020.2.108.2023.3 z dnia 28.09.2023 r.) spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Pisma od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie potwierdzające jakość wody przeznaczonej do spożycia:

Strachomino

Dobrzyca

 

opublikowano 28 września 2023