Wspomnienie o Ś.P. Czesławie Szczur

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Czesława Szczura. Wielkiego społecznika zaangażowanego w życie mieszkańców Gminy Będzino, inicjatora wielu pomysłów i projektów służących rozwojowi naszej gminy.

W latach 1998-2002r. był radnym Radny Gminy w Będzinie. No początku lat 90-tych działał w Komitecie Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Mścicach i budowy hali sportowej. Pełnił też funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Jedność” w Mścicach.
Przez wiele lat, był Komendantem Ochrony Przeciwpożarowej oraz Prezesem OSP Mścice.
To w pożarnictwie spełniał się najbardziej. Dbał o rozwój wszystkich jednostek OSP działających na terenie gminy. To w tamtym czasie po przejęciu obiektów OSP od POHZ Mścice nastąpił rozwój tej jednostki. Rozbudowa remizy, wyposażenie strażaków w sprzęt oraz poszukiwanie środków finansowych z różnych źródeł na zakup nowych wozów strażackich.

To były początki i podwaliny tego, czym dysponują obecnie strażacy OSP.
Był przykładem i wychował wielu swoich następców, pracujących obecnie w Państwowej Straży Pożarnej oraz działających w jednostkach OSP naszej gminy.

To dzięki jego kontaktom , została nawiązana współpraca Szkoły Podstawowej w Mścicach ze Szkołą Pożarnictwa w Krakowie. Dzięki tej współpracy setki dzieci i młodzieży, mogło skorzystać z tanich noclegów i wyżywienia w czasie wycieczek do Krakowa, Zakopanego i okolic.

Za swoją działalność w 2015r. został odznaczony przez Radę Gminy w Będzinie medalem “Zasłużony dla gminy Będzino”. Był człowiekiem zawsze mającym własne zdanie i poglądy, ale przy tym bardzo życzliwym, pomocnym i dobrego serca.

Wyrazy szczerego współczucia dla Rodziny i wszystkim Bliskim Czesława.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie

Andrzej Nożykowski

 

Ś.P. Czesław Szczur