Za nami spotkanie z OWES

W minioną środę, 27 lutego w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie miało miejsce spotkanie zorganizowane przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie (OWES), które dotyczyło oferty wsparcia finansowego i pozafinansowego, jakiego udziela ta instytucja organizacjom pozarządowym, kołom gospodyń wiejskich, przedsiębiorcom, chcącym utworzyć przedsiębiorstwa społeczne a także grupom nieformalnym. W spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele sektora pozarządowego z Gminy Będzino: KGW, sołtysi, osoby prowadzące stowarzyszenia i przedstawiciele OSP.

Prowadzące spotkanie Panie: Teresa Janik, Marzena Mural oraz Ewa Kaczanowska przybliżyły zebranym zakres działania OWES, podkreślając, że nowoczesne instrumenty polityki społecznej dają możliwość gminom, aby tworzyć na ich terenie przedsiębiorstwa społeczne, które mogą zatrudniać na preferencyjnych warunkach osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, trwale bezrobotne. Działania takie może zainicjować organizacja pozarządowa lub przedsiębiorca, który musiałby w tym celu utworzyć fundację. Na zatrudnienie można otrzymać bardzo wysokie dofinansowanie, lecz warunkiem jest utrzymanie stanowiska przez okres 18 miesięcy (z czego 12 miesięcy pokrywają środki z OWES), możliwe jest też uzyskanie funduszy na utworzenie stanowiska pracy (zakup urządzeń, mebli, sprzętu).

Uczestnicy zadawali liczne pytania, rozmawiano także o kolejnych edycjach ruszających niebawem naborów do programów “Społecznik” oraz “Nowe FIO”.

 

opublikowano 29 lutego 2024