Wprowadzone przez Mateusz Dębowski

Kolejna edycja Działaj Lokalnie rozpoczęta!

Fundacja Nauka dla Środowiska we współpracy z lokalnymi samorządami ogłasza kolejną edycję Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE” 2020 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. […]

Komunikat dot. funkcjonowania placówek oświatowych [aktualizacja]

KOMUNIKAT ze spotkania Wójta Gminy Będzino z dyrektorami placówek oświatowych w sprawie wznowienia sprawowania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i do lat 3 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkole i punktach przedszkolnych oraz żłobku prowadzonych przez Gminę Będzino Dnia 4 maja 2020 r. na spotkaniu roboczym w sprawie możliwości wznowienia działalności placówek oświatowych przy […]

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.20.2020.MD                                                                   Będzino, dn. 21 kwietnia 2020 r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawyz dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z […]

Dodatkowy termin uzupełniania zgłoszeń kandydatów do komisji

Informujemy o dodatkowym terminie uzupełniania zgłoszeń kandydatów do komisji obwodowych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Zgłoszenia można uzupełniać w dniach 14-15.04.2020 r. Termin ten jest ostateczny. Z uwagi na to, że Urząd Gminy w dniu 14.04.2020 r. jest nieczynny, zgłoszenia będą przyjmowane w formie dokumentu do urny […]

14.04.2020 r. Urząd Gminy Będzino będzie nieczynny

Informujemy, iż w dniu 14.04.2020 r. Urząd Gminy Będzino będzie nieczynny. Szczegóły w Zarządzeniu nr 97/2020 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia 14 kwietnia 2020 r. i 12 czerwca 2020 r. dniami nieświadczenia pracy w Urzędzie Gminy Będzino W sprawach pilnych Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego dostępny jest pod […]

INFORMACJA W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii oraz zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. (znak pisma: ZPOW-571-32/20), Urząd Gminy w Będzinie informuję, że zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., może odbyć się w następujący […]

Akcja szycia maseczek w GOK w Będzinie

Nastał trudny czas dla nas wszystkich, walka o zdrowie z nieprzewidywalnym wirusem. W takich chwilach potrafimy się jednoczyć. Duża część ludzi łączy siły i pomaga tym, którzy są na tak zwanym pierwszym froncie, służbie zdrowia. Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie również przyłączył się do szycia maseczek. Koordynatorką całej akcji jest pani Ania z Koło Gospodyń […]