Dodano przez Mateusz Dębowski

Jabłka dla potrzebujących

W dniu 1.02.2018 i 2.02.2018 r. od godziny 10:00 do 14:00 przy  budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie wydawane będą jabłka. Owoce będą przekazywane osobom korzystającym z pomocy społecznej (osoba samotnie gospodarująca nie może przekroczyć kwoty  dochodu w wysokości 1268 zł, a osoba w rodzinie 1028 zł).

Nowy członek komisji AA

Zarządzeniem Wójta Gminy Będzino nr 4/2018 z dnia 16 stycznia 2018r w skład Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  został powołany Pan Dariusz Jęcek z Tymienia. Jako mieszkaniec Tymienia   i pracownik Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie zna jak mało kto problemy mieszkańców gminy i młodzieży  związane z uzależnieniami i nie tylko. Będzie więc podporą i doradcą […]