Dodano przez Mateusz Dębowski

Ważna informacja

W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami, zwracamy się z prośbą o oklejenie pojemników na odpady naklejką, którą PGK zostawi w Państwa pojemnikach. Naklejkę należy nakleić w miejscu starej naklejki.

Posiedzenie komisji Rady Gminy

Przewodnicząca  komisji  budżetowo – finansowej  zwołuje  posiedzenie  komisji  na  dzień  28 grudnia 2017 r.,  godz.  09.00. Posiedzenie odbędzie się u Skarbnika Gminy Będzino. Tematem  posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów uchwał na sesję. Przewodnicząca komisji Barbara Grudzień  Projekty uchwał        

Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXVII sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  28 grudnia  2017 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie […]

Program Lider Zachodniopomorski

W nasze gminie nie brakuje młodzieży ambitnej i zaangażowanej, dlatego chcielibyśmy zaprosić Was do udziału w projekcie. Chcesz coś zmienić w swoim bliskim otoczeniu? Pracować w grupie? Działać? Poznawać nowych ludzi? Jeśli coś mówi Ci, że tak – chcę być aktywny/a, realizować projekty społeczne na rzecz rówieśników i innych grup, chcę wprowadzać małe i wielkie […]

Informacja z XXXVI Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 11 grudnia 2017 roku, odbyła się XXXVI sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Sesja Rady została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tj. Dz. Z 2017 r. […]

Profesjonalna opieka dla potrzebujących już w 2018 roku

Na terenie gminy Będzino już w 2018 ruszą pierwsze usługi opiekuńcze, a w 2019 usługi asystenckie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzyma na ten cel blisko 630 tysięcy złotych pozyskanych przez Urząd Gminy z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20 (priorytet VII).

Ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy członków lokalnych organizacji pozarządowych do zgłoszenia się do udziału w pracach komisji ds. oceny wniosków w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zgłoszenia należy dokonać pod nr telefonu 094 3162 551 lub pod adresem p.kelm@bedzino.pl.