Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXVI sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień    11 grudnia  2017 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Omówienie projektu budżetu na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwał:

     1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017;

     2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata  2017 – 2025;

     3) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;(zobacz projekt)

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Posiedzenie komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję radnych Rady Gminy w Będzinie, że  w dniu 6 grudnia 2017 r. , o godz. 10.00, w Urzędzie Gminy w Będzinie, w sali konferencyjnej, odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady , którego celem będzie pierwsze czytanie projektu budżetu gminy na rok 2018 oraz omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję ( pr. uchwały nr 3 w załączeniu poniżej). Zapraszamy wszystkich członków komisji, a także wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Projekt uchwały

 

 

 

 

Rozdano Oscary polskiej turystyki!

Ogrody Hortulus Spectabilis zostały nagrodzone prestiżowym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej!

Czytaj dalej

W bibliotece z dziećmi o prawie

„Nieznajomość prawa szkodzi” – to temat autorskiego spotkania edukacyjnego z warsztatami, które poprowadził Jakub Skworz, młody pisarz książek dla dzieci. Miejscem spotkania była Biblioteka Publiczna w Mścicach, a uczestniczyli w niej uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej w Mścicach. Pisarz, bazując na tekstach swoich książeczek, wprowadził dzieci w świat prawa i podstawowych pojęć prawnych. Jego książki, które zarazem bawią i uczą, były doskonałym pretekstem do dyskusji z dziećmi na temat funkcjonowania prawa w życiu codziennym. Efekt spotkania został oceniony na bieżąco – dzieci bez problemów rozwiązały krzyżówkę z trudnymi pojęciami prawnymi. Cykl książeczek „Prawie bajki” Jakuba Skworza został objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej – grunty rolne dz. nr 219 część o pow. 3,3300 ha obręb ewidencyjny Będzino

Kulinarne dziedzictwo w potrawach wigilijnych – weź udział w konkursie i zgarnij nagrody

Pobierz kartę zgłoszenia
Pobierz regulamin

Zmiana terminu pierwszego przetargu

UWAGA Zmiana terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

Czytaj dalej

Uwaga planowane wyłączenie prądu

W dn. 22.11.2017 w godz. 9:00-14:00 planowana jest przerwa w dostawie energii dla miejscowości:

Dobrzyca, Będzino, Barnin, Smolne, Wierzchomino, Dobre, Wierzchominko, Skrzeszewo, Słowienkowo, Będzinko, Zagaje, Strzepowo, Mączno, Barninek, Łasin Koszaliński, Sarbinowo, Chłopy, Niegoszcz

Więcej informacji: http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/planowane_wylaczenia.xml#r1018

 

Dzień Pracownika Socjalnego