Nowy termin Turnieju Gruby i Stary

Zapraszamy wszystkich na Orlika w Mścicach. Do zobaczenia!

Dyżur doradcy z ZODR w Urzędzie Gminy Będzino

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy że w Urzędzie Gminy Będzino w każdy poniedziałek w godzinach od 8:00 do 13:00 dyżur pełni Pani Barbara Życka z Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Kontakt z doradcą możliwy jest pod numerem telefonu 603 116 106.

X Spotkanie Zespołów Ludowych z Piosenką Żartobliwo- Humorystyczną. Festyn Wiejski Popowo 2019

W Popowie odbyło się X Spotkanie Zespołów Ludowych z Piosenką Żartobliwo- Humorystyczną. Jak co roku, festyn wiejski organizowany był przez sołectwo Popowo, przy wydatnym wsparciu sponsorów. W Festynie udział wzięli senator RP Piotr Zientarski, Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski, sołtys Popowa Elżbieta Rzepka, oraz członkowie rady sołeckiej. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców całej naszej gminy. Nie zabrakło loterii fantowej, pysznego jedzenia i napojów. Było gwarno i wesoło, a po występach zespołów przyszedł czas na tańce i wspólną zabawę do białego rana.

VI Rekreacyjny Festyn Strażacki

W Mścicach odbył się VI Rekreacyjny Festyn Strażacki. Nie mogło zabraknąć sprzętu strażackiego, były także pokazy sprawności bojowej strażaków z OSP. Dużym zainteresowaniem cieszył się ekwipunek strażacki i wozy. Okazało się też, że sikawki strażackie mają naprawdę duży zasięg!

Przybyłych na festyn witała moc atrakcji, z których najbardziej cieszyli się najmłodsi- dmuchane zamki, wata cukrowa i słodkości, oraz konkursy. Na fanów sportu czekały też gigantyczne piłkarzyki. Jednym słowem-dla każdego było coś dobrego. Dopisała frekwencja, oraz pogoda.

Organizatorzy pragną podziękować osobom, firmom, oraz instytucjom:

Komenda Miejska Policji- Wydział Ruchu Drogowego, Grupa Szybkiego Reagowania z Radomia, OSP Mielenko, KM PSP Koszalin-Specjalna Grupa Ratownictwa Wodno-nurkowego,Grupa Ratownictwa PCK Koszalin,Biblioteka Gminna w Będzinie, Sołectwo Mścice, radni Gminy Będzino, – wójt gminy Będzino-Mariusz Jaroniewski 
A także sponsorom:
– Firmus group
– Jar Mścice
– MarTrans Mścice
– PZZ Młyny Stoisław
– Hean Mścice
– Rada sołectwa Mścice
– Lombard Partner Koszalin
– Wójt gminy Będzino- Mariusz Jaroniewski
– Radny Powiat koszalińskiego Bartłomiej Wilk
– Radni Rady Gmina Będzino: Agnieszka Gębura-Wrzesińska i Mariusz Gosławski

Turniej Gruby i Stary odwołany

Z przyczyn niezależnych od organizatora, dzisiejszy Turniej Gruby i Stary zostaje przełożony! O nowym terminie poinformujemy Państwa niezwłocznie. Za zaistniałą sytuację przepraszamy!

Festyn w Borkowicach- tak się bawiono

Niedawno odbył się kolejny festyn rodzinny w naszej gminie. Tym razem świetnie się bawiono w Borkowicach, pod hasłem “Łap lato”. Były atrakcje dla najmłodszych, dmuchany zamek i zjeżdżalnia, występy artystyczne, coś słodkiego dla każdego. W festynie uczestniczyli też policjanci, którzy instruowali dzieci na temat bezpieczeństwa. W imprezie nie mogło zabraknąć także naszych strażaków.

Był także akcent zdrowotny. Mieszkańcy naszej gminy zapoznani zostali z ofertą przeprowadzanych badań kolonoskopii w ramach projektu “Wiem, badam się, zapobiegam…”, realizowanego przez Powiat Koszaliński. Kilka osób skorzystało z możliwości wypełnienia odpowiednich dokumentów na miejscu, by jak najszybciej być przebadanym.

Do zobaczenia w Borkowicach na kolejnej imprezie!

Pochwal się swoim przepisem na domowy chleb i zgarnij fantastyczne gadżety!!

W związku z realizacją przez Powiat Koszaliński projektu pn. „Od ziarenka do bochenka” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2020 zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu koszalińskiego do przesyłania ciekawych przepisów na domowe wypieki chleba.

Najciekawsze przepisy pojawią się w wydanej przez Powiat Koszaliński publikacji
pn. „Od ziarenka do bochenka”, a także zostaną umieszczone w miesięczniku samorządowym powiatu koszalińskiego Gazeta Ziemska oraz opublikowane na stronie www powiat.koszali.pl

Przepis powinien zawierać informację dot. potrzebnych składników, sposobie przygotowania oraz łącznym czasie przygotowani wypieku.

Na Państwa przepisy wraz ze zdjęciem wypieku (pozycja nieobowiązkowa)  oraz krótką informacją o autorze wypieku czekamy do dnia 22 lipca 2019 roku.

Wszystkie informację należy  wysłać na adres mailowy: promocja@powiat.koszalin.pl

Najbardziej oryginale przepisy zostaną dodatkowo nagrodzone zestawem fantastycznych gadżetów !!!!

Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice – Śmiechów – Kładno – Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 – etap I: przebudowa drogi Borkowice Śmiechów.

W dniu 31 maja 2019 r. Urząd Gminy w Będzinie podpisał z firmą  STRABAG Spółka z o.o. z siedzibą w Pruszkowie  umowę  na wykonanie robót budowlanych etapu IA drogi gminnej nr 100004Z na odcinku Borkowice, Śmiechów  w ramach realizacji Projektu pn. „Przebudowa  i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach  Borkowice – Śmiechów – Kładno – Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 – etap I: przebudowa drogi Borkowice Śmiechów.

Termin wykonania robót określono na dzień 20 marca 2020 r.

Wartość Umowy  na wykonanie I etapu opiewa na kwotę
2 249 281,26 zł , przy czym wydatki ogółem realizacji  całego przedsięwzięcia oszacowano na kwotę  8.316 980,88 zł.

Całkowita kwota dofinansowania ze środków EFRR  w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa V Zrównoważony transport wynosi 3 519 840,44 zł.

Zakończenie realizacji całej inwestycji ustalono na 31.12.2020 r.

Nowe formularze informacji i deklaracji na podatki lokalne

Wójt Gminy Będzino informuje, że od 1 lipca obowiązują nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego , które zostały ujednolicone  i weszły w życie na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów.

Druki  mają zastosowanie na terenie całej Polski – w każdej gminie.

Druki dostępne są w BIP Gminy Będzino w zakładce PODATKI  oraz na stronie  podatki.gov.pl.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory    zostały      określone    uchwałą  Rady  Gminy w Będzinie.

Komunikat dla rolników dotyczący składania wniosków suszowych

Wójt Gminy Będzino informuje, że  w związku  z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska  atmosferycznego – suszy wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego  o powołanie zespołu do szacowania szkód powstałych na skutek wystąpienia suszy na terenie powiatu koszalińskiego, gmina Będzino.

Komisja powołana przez Wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód   dokonuje szacowania strat.  

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w związku z suszą  wypełniamy i składamy niezwłocznie w Gminie właściwej ze względu na położenie uszkodzonych upraw (w przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie rolnym położonym na terenie kilku gmin, stosowny wniosek należy złożyć do każdej z gmin na terenie, których wystąpiły szkody).

Suszą objęte są szczególnie gleby słabe. Poszkodowani rolnicy, zainteresowani szacowaniem strat w swoich gospodarstwach, obowiązani są złożyć wniosek do swoich gmin.

 Wnioski składamy jak najszybciej w terminie do 22 lipca 2019 roku w celu usprawnienia pracy komisji, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

  • W związku z powyższym brak jest możliwości szacowania powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych szkód na podstawie pozostawionego przez producenta rolnego pasa kontrolnego, bowiem Komisja może szacować straty tylko i wyłącznie w uprawach pozostających na gruntach.
  • Do wniosku producent rolny powinien dołączyć:  kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego, deklarację o ilości zwierząt gospodarskich, kserokopię ubezpieczenia upraw od niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Informujemy również, że na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dostępna jest mapa podatności gleb na suszę uwzględniająca odpowiednią kategorie gleby: http://www.susza.iung.pulawy.pl

Wniosek do pobrania w załączniku lub w pokoju nr 6 (parter), w siedzibie Urzędu Gminy Będzino.

Załącznik: