Życzenia z GOKu

życzenia wielkanocne gok

Życzenia z biblioteki

życzenia biblioteka

Budowa Domu Ludowego w Mścicach

Nazwa projektu:

Budowa Domu Ludowego w Mścicach

Nazwa funduszu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie:

dd

Całkowita wartość projektu:

19 186 922,40 PLN

Wydatki kwalifikowane:

17 563 619,02 PLN

Wartość dofinansowania:

11 187 383,55 PLN

Wartość dofinansowania UE:

11 187 383,55

Procent dofinansowania:

63,6963460780%

Okres realizacji:

06-08-2013 do 31-12-2014

Nr umowy o dofinansowanie:

UDA-RPZP.05.01.01-32-004/13-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
17-01-2014

 

 

Podaruj swój 1%

Nasze działania mogą być potrzebne każdemu.
Przekaż 1% podatku pewnej i zaufanej organizacji z terenu Gminy Będzino.

   1pr Czytaj dalej

Wydarzenia

Informacja z II sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 09 grudnia 2014 roku, odbyła się II sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.
Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad.
Wójt Gminy, Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów. Czytaj dalej

Informacja z XV sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 3 lutego 2012 roku, odbyła się XV sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Pana Andrzeja Nożykowskiego , porządkiem obrad. Czytaj dalej