INFORMACJA Z SESJI RADY GMINY W BĘDZINIE

Dnia 24 października 2017 roku, odbyła się XXXIV sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 12 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

              Sesja Rady została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. Z 2017 r. poz. 1875) w trybie nadzwyczajnym. Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym  przez Przewodniczącego Rady, porządkiem obrad. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski.

Tematem sesji było podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w § 10, ust. 1 uchwały budżetowej Gminy Będzino na rok 2017, Nr XXVI/201/16, z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wyżej wymieniona uchwała będzie dostępna w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”.

Kolejna sesja odbędzie się w listopadzie 2017 roku , a tematem jej będzie m.in. omówienie projektu budżetu oraz ewentualne uchwalenie podatków na rok 2018.

 

Przewodniczący RG

Andrzej Nożykowski

Dożynki powiatowe

Już w sobotę, 16 września, na Stadionie „Gwardia” w Koszalinie, odbędą się Dożynki Powiatowe, które równolegle przebiegać będą z XXXV Ogólnopolskimi Dniami Pszczelarza. Uroczystości dożynkowe rozpoczną się o godzinie dziesiątej w koszalińskiej katedrze mszą św. dziękczynną, która celebrowana zostanie przez ks. biskupa Krzysztofa Włodarczyka. Następnie delegacje poszczególnych gmin powiatu koszalińskiego i miasta Koszalina oraz przedstawiciele Polskiego Związku Pszczelarskiego przejdą w barwnym korowodzie ulicami Zwycięstwa, Piłsudskiego i Sportową. Na placu dożynkowym o godzinie dwunastej zaplanowany jest tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W tym roku zaszczytną funkcję starosty dożynek pełni Sławomir Łęgowski z Cewlina, a starościny dożynek Katarzyna Mażulis  z Warblewa. Po oficjalnej części dożynkowej rozpoczną się prezentacje artystyczne gmin. Na zakończenie uroczystości (godz. 19) odbędzie się koncert zespołu „Fajters”.

W programie dodatkowo przewidzianych jest szereg atrakcji m.in.:

– prezentacje wyrobów rękodzielniczych i produktów regionalnych,

– stoiska instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz firm związanych ściśle z pracą na wsi,

– prezentacja tradycyjnych wieńców dożynkowych,

– konkursy z nagrodami,

– plac zabaw dla dzieci.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowy program dożynek:

 

Życzenia wielkanocne

Spotkanie z Joanną Ławicką

Gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie była Joanna Ławicka – doktor nauk społecznych, pedagog specjalny, autorka książki „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera” oraz licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich. Spotkanie poprowadziła Agnieszka Szeląg – nauczyciel terapeuta  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie. Czytaj dalej

Uroczystość nadania Przedszkolu Samorządowemu w Mścicach nazwy “Promyki Bałtyku”

 Data 20 maja 2016 r. wpisała się na stałe w historię Przedszkola Samorządowego w Mścicach, gdyż tego dnia odbyła się szczególna uroczystość uświęcająca nadanie nazwy przedszkolu. W lutym 2016 r. Rada Gminy w Będzinie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy dla Przedszkola Samorządowego w Mścicach. Czytaj dalej

Zaproszenie

zaproszenie

Referendum ogólnokrajowe

W dniu 25 września br. w Urzędzie Gminy w Będzinie odbyło się spotkanie oraz szkolenie członków Obwodowych Komisji ds. Referendum powołanych przez Wójta Gminy Będzino do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku.  Komisje ukonstytuowały się i składy przedstawiają się następująco: Czytaj dalej