Wpisy

Grand prix województw zachodniopomorskiego i lubuskiego edycja II

W dniu 11.05.2021 zawodnicy grupy sportowej mieli okazję sprawdzić swoją formę podczas zawodów Grand Prix Województw Zachodniopomorskiego i Lubuskiego Edycja II w Koszalinie. Wspaniałe starty zaowocowały pierwszym miejscem pod względem progresu wśród wszystkich startujących klubów. Oznacza to, że wszyscy nasi zawodnicy poprawili swoje rekordy życiowe.

Magdalena Bartczak i Borys Struszczak przywieźli brązowe medale

Klub reprezentowali:

Magdalena Bartczak

 • III miejsce 200 m stylem zmiennym
 • X miejsce 50 m stylem dowolnym

Mateusz Ciba

 • VII miejsce 200 m stylem zmiennym
 • XIV miejsce 50 m stylem dowolnym

Alan Parysiak

 • XI miejsce 200 m stylem grzbietowym
 • XXI miejsce 50 m stylem dowolnym

Bartosz Rodziewicz

 • V miejsce 200 m stylem grzbietowym
 • IX miejsce 50 m stylem dowolnym

Borys Struszczak

 • III miejsce 50 m stylem motylkowym
 • V miejsce 50 m stylem dowolnym

Karol Wolniewicz

 • IV miejsce 50m stylem motylkowym
 • XV miejsce 50m stylem dowolnym

Serdecznie gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy kolejnych sukcesów już w następną środę w Szczecinie. Naszych zawodników wspiera Gmina Ustronie Morskie, Gmina Będzino i Pizzeria Da Grasso Koszalin.

 

Warszaty ratownicze na jeziorze w Dargocicach

W ubiegły weekend młodzież trenująca w Fundacji Pływamy i Ratujemy miała możliwość wzięcia udziału w warsztatach ratowniczych na jeziorze w Dargocicach.

W sobotę 15 maja młodzi ludzie wzięli udział w ćwiczeniach obejmujących wszystkie niezbędne elementy: pierwsza pomoc, rzuty, skoki z motorówki, holowanie, wchodzenie na motorówkę z wody. Wszystko niezmiernie ważne, każdy element precyzyjnie dopracowany, by młodzi ludzie mogli w przyszłości zapobiec tragedii i uratować komuś życie.

W drugi dzień warsztatów 16 maja, w niedzielę młodzież wykorzystała w praktyce przypomnianą poprzedniego dnia wiedzę – symulowane akcje ratownicze z udziałem rodziców w roli tonących, pierwsza pomoc i najbardziej atrakcyjne – kursy motorówką. Ostatni element jest wstępem do kolejnego kursu, który najstarsi nasi adepci rozpoczną już w czerwcu – kursu sternika motorowodnego. Ostatnia część naszych warsztatów odbędzie się prawdopodobnie pod koniec czerwca na plaży w Kołobrzegu. Podczas odbytych zajęć instruktorzy zgodnie z zapowiedzią wybrali dwie osoby, które są już gotowe do odbycia dwudniowych praktyk na plaży podczas nadchodzących wakacji.

Jednak, w związku z tym, że nasza grupa jest naprawdę bardzo mocna, podczas warsztatów na morzu grupa praktykantów może się powiększyć pod warunkiem prawidłowego wykonania wszystkich zadań. W czasie, kiedy starsza grupa ratownicza uczestniczyła w warsztatach na jeziorze, NOWA GRUPA ratownicza ćwiczyła pierwsze elementy na basenie w Ustroniu Morskim na swoich pierwszych zajęciach. To wspaniała wiadomość, że tylu młodych ludzi chce zdobywać kwalifikacje Ratownika WOPR.

Jesteśmy od wrażeniem tak dużego zainteresowania naszymi zajęciami i cieszymy się, że coraz więcej osób obdarza nas takim zaufaniem. Grupy trenują na co dzień pod kierunkiem trener Justyny Rutkowskiej pod patronatem instruktorów WOPR z Kołobrzegu WOPR Oddział Powiatowy Kołobrzeg. Nasza młodzież podlega pod Zachodniopomorskie Wopr. A szkolenie wspiera Program Społecznik Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Młodzieżowa Rada Województwa Zachodniopomorskiego

 

OGŁOSZENIE

Zamawiający OSP w Dobrzycy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Dobrzycy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn „Budowa skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy w wóz strażacki, dron i kamerę” realizowanego na podstawie umowy współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Oś Priorytetowa: III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie:3.4 Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Nr projektu nr RPZP.03.04.00-32-C034/18

Wszelka dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/292735   

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17.01.2020 r. do godz. 12:00

Gminny Dzień Strażaka [fotorelacja]

W dniu 5 maja 2018 roku odbyła się uroczystość Gminnego Dnia Strażaka. Plan uroczystości obejmował Mszę Św. w Kościele pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Mścicach, którą odprawili księża proboszczowie z terenu gminy.

Czytaj dalej

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących

Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” w ramach Programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w dniu 05.03.2018 r. otrzymało z Banku Żywności w Nowych Bielicach produkty żywnościowe na kwotę 94 446,00 zł to jest 15 850,44 kg, a między innymi są to produkty jak: miód nektarowy wielokwiatowy, buraczki wiórki, cukier biały, fasola biała, filet z makreli w oleju, groszek z marchewką, gulasz wieprzowy z warzywami, kasza gryczana, koncentrat pomidorowy, makaron jajeczny, mleko UHT, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, pasztet wieprzowy, ryż biały, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa. Żywność kierowana jest dla osób, które spełniają kryterium uprawniające do otrzymania żywności UE, a jest to kryterium, które dla osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 1268 zł, zaś dla osób w rodzinie na jedną osobę nie może przekroczyć 1028 zł. Możliwość skorzystania z pomocy żywnościowej dla wielu rodzin naszej gminy stanowi bardzo duże wsparcie dające możliwość zagospodarowania tych produktów i wykorzystania ich w gospodarstwie domowym. Produkty wydawane są w dniach 06-07.03.2018 r. od godziny 8.00-13.00 na podstawie skierowań otrzymanych z GOPS Będzino. Zapraszamy również po odbiór jabłek osoby, które dotychczas nie skorzystały z tej formy pomocy.

Seminarium z IPO

W dniach 13/14 stycznia na boisku sportowym w Dobrzycy odbyło się organizowane przez Stowarzyszenie HUSOSKY seminarium z IPO*.

Czytaj dalej

Kyokushin challenge 2017

W sobotę 09 grudnia odbyła się kolejna edycja Turnieju Karate Kyokushin – Challenge w Szczecinie.

Czytaj dalej

Ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy członków lokalnych organizacji pozarządowych do zgłoszenia się do udziału w pracach komisji ds. oceny wniosków w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zgłoszenia należy dokonać pod nr telefonu 094 3162 551 lub pod adresem p.kelm@bedzino.pl.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2018 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018

Wójt Gminy Będzino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2018 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 21 grudnia 2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu) w sekretariacie Urzędu Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19 w dopiskiem „Upowszechnianie kultury fizycznej – konkurs na rok 2018 – piłka nożna i siatkowa/karate ”. Szczegółowe informacje dot. naboru znajdują się z BIP w zakładce Ogłoszenia Wójta Gminy Będzino: http://bip.bedzino.pl/index.php?id=1152