Wpisy

Dożynki Gminne w Dobrzycy już za nami

W tym roku w korowodzie dożynkowym brała udział rekordowa ilość wieńców / fot. M. Dębowski / Promocja – UG Będzino

W dniu 7 września 2013 r. w miejscowości Dobrzyca odbyły się Dożynki Gminne. To wyjątkowe święto dla wszystkich mieszkańców gminy a zwłaszcza dla rolników, którym jesteśmy wdzięczni za trud i wysiłek włożony w zbiór tegorocznych zbóż.  Chleby dożynkowe zostały wypieczone przez Piekarnię „Paczkowscy” w Dobrzycy i wręczone wszystkim sołtysom przez Wójta Gminy – Henryka Brodę. Były dowodem podziękowania i uznania dla wszystkich pracujących w rolnictwie i na rzecz rolnictwa. Wielokolorowe wieńce dożynkowe niesione przez rolników poszczególnych sołectw utworzyły długi korowód. Był on rekordowej długości, ponieważ mieszkańcy przygotowali w tym roku największą dotychczas liczbę wieńców.

Czytaj dalej

SPOTKANIE RÓŻNYCH KULTUR

Dnia 24 sierpnia br. na placu rekreacyjnym w parku w Mścicach odbył się Festyn Wiejski zorganizowany przez Radę Sołecką w Mścicach przy współudziale Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Starostwa Powiatowego w Koszalinie. Czytaj dalej

Zajęcia z rytmiki w ramach projektu

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Zobacz film

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z zajęć rytmiki. Czytaj dalej

Wiem, umiem, rozumiem – zakończenie projektu

Dnia 29 sierpnia 2013 r. o godzinie 18:00 w Domu Kultury w Dobrzycy odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn. „Wiem, umiem, rozumiem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Czytaj dalej

V FESTYN RODZINNY W BĘDZINIE

Już po raz piąty odbył się Festyn Rodzinny w Będzinie. Został zorganizowany przy współudziale Urzędu Gminy Będzino, Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, rad sołeckich (Będzino, Będzinko, Łekno, Słowienkowo, Skrzeszewo, Kiszkowo, Śmiechów/Borkowice) oraz OSP Będzino.

Impreza rozpoczęła się 6 lipca o godz. 16.00 przy pięknej i ciepłej aurze. Dla przybyłych dzieci i dorosłych przygotowano różne atrakcje – zamki dmuchane, przejażdżki kolejką, malowanie  twarzy, konkursy i zabawy plastyczne. Czytaj dalej

Projekt pn. „Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka”

W latach 2012 – 2013 Gmina Będzino realizowała projekt pn. „Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. W ramach projektu zakupiono liczne zabawki, książeczki, pomoce edukacyjne (puzzle, atlasy itp.), dodatkowe wyposażenie sali, meble, pomoce i materiały do zajęć plastycznych, ruchowych, logopedycznych, rytmicznych, zrealizowano zajęcia dodatkowe. Na te działania Przedszkole Samorządowe w Mścicach otrzymało wsparcie w wysokości ponad 300 tys. zł

Wycieczka w ramach projektu

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Poniżej zdjęcia dzieci biorących udział w projekcie podczas wycieczki edukacyjno-poznawczej. Czytaj dalej