Gminny Turniej Piłki Siatkowej

Dnia 27 października  br. na hali sportowej Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Będzino. W imprezie wzięły udział 4 zespoły  z terenu gminy. Czytaj dalej

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Będzino

Dnia 15 października 2012 r. o godzinie 13,00 w Domu Kultury w Dobrzycy rozpoczęła się uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Czytaj dalej

INFORMACJA Z XXIII SESJI VI Kadencji RADY GMINY BĘDZINO

Dnia 12 października 2012 roku, odbyła się XXIII sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego porządkiem obrad. Czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej

Ankieta na temat sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino

W 2011 roku Sejm przyjął ustawę, na mocy której zobowiązał gminy do przejęcia obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Czytaj dalej

Informacja – azbest

Trwa realizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy Będzino. Wybrana w drodze przetargu nieograniczonego firma „Zakład Ogólnobudowlany Witold Żmuda Trzebiatowski z siedzibą w Miastku zajmuje się demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest ze zgłoszonych do programu 42 posesji. Czytaj dalej

Odbyły się dożynki wiejskie w miejscowości Strzepowo

W sobotę 29 września br. odbyły się po raz pierwszy  dożynki wiejskie w miejscowości Strzepowo.  Organizacja święta plonów możliwa była dzięki hojności  sponsorów – Pana Zbigniewa Pilińskiego – ROLMAX Strzepowo, Wójta Gminy Będzino – Henryka Brody, Przewodniczącego Rady Gminy – Andrzeja Nożykowskiego i innych anonimowych darczyńców. Po mino niesprzyjającej aury mieszkańcy bawili się do późnych godzin nocnych przy orkiestrze.  Czytaj dalej

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w V, jubileuszowej edycji konkursu “Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w V, jubileuszowej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.10.2012r. Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na realizację zajęć

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Kliknij tutaj aby zobaczyć treść zapytania