Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości