Wykaz nieruchomości Nr 1/05/2017 przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat