Wykaz nieruchomości Nr 2/05/2017 przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat