Wykaz nr 1/01/2018 nieruchomości do dzierżawy do 3 lat