Wykaz nr 1/09/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat