Wykaz nr 2/01/2017 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy powyżej 3 lat