Wykaz nr 2/09/2016 nieruchomości do dzierżawy do 3 lat