Umowa na kolejne inwestycje

Z lewej Jarosław Rzepa – Członek Zarządu Woj.Zachodniopomorskiego i z prawej Wójt Gminy Będzino Henryk Broda podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa chodnika w Dobrzycy wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze powiatowej nr 0365Z” / fot. M. Dębowski UG Będzino

W 2013 roku Gmina Będzino podpisała dwie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie w zakresie inwestycji z programu PO RYBY 2007-2013. Czytaj dalej

W Słowienkowie i Strzeżenicach „działają lokalnie”

Na terenie gminy Będzino w ramach Programu “Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Nauka dla Środowiska – Ośrodek Działaj Lokalnie w Koszalinie realizowane są projekty „Słowienkowskie spotkania przy jabłkach” oraz „Pamiętamy o dawnych Strzeżenicach”. Czytaj dalej

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Będzino

fot. M. Dębowski / UG Będzino

Dnia 14 października 2013 r. o godzinie 13:00 w Domu Kultury w Będzinie rozpoczęła się uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystości Wójt Gminy Będzino Pan Henryk Broda zaprosił wyróżniających się w swojej pracy nauczycieli i innych pracowników oświaty, przedstawicieli Rady Gminy w Będzinie, Urzędu Gminy Będzino, przewodniczących rad rodziców ze szkół i przedszkoli, Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Będzinie.

Podczas uroczystości wręczone zostały pracownikom nagrody dyrektorów szkół oraz nagrody Wójta Gminy Będzino. W tym roku nagrody Wójta Gminy Będzino otrzymali: Czytaj dalej

Wyjazd delegacji z naszej gminy do Niemiec

fot. M. Dębowski / Gmina Będzino

W dniach 11-13 października 2013 r. delegacja strażaków z OSP Będzino, OSP Dobrzyca oraz OSP Mścice wraz z zastępcą Wójta Gminy Będzino Henrykiem Lubockim i pracownikami UG Będzino, przewodniczącym Rady Gminy w Będzinie Andrzejem Nożykowskim i radnymi Gminy Będzino wzięła udział w wyjeździe studyjnym do zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej Britz-Chorin-Oderberg. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach wspólnego projektu pt. “Porównanie komunalnych przedsięwzięć ochrony przed pożarami i klęskami żywiołowymi” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013. Czytaj dalej

Zaproszenie

W imieniu Rady Sołeckiej i Sołtysa serdecznie zapraszamy
na spotkanie integracyjne podczas prac porządkowych
na cmentarzu w Strzeżenicy w dniu 19.10.2013 o godzinie 14:00.
W miarę możliwości prosimy o zabranie sprzętu tzn. Łopat, grabi, pił, taczek.
Przewidziany skromny poczęstunek dla wolontariuszy.

Z poważaniem
Sołtys Strzeżenic
Krystyna Żakowska-Węgielnik

Informacja z XXXIV sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 30 września 2013 roku, odbyła się XXXIV sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego  porządkiem obrad. Czytaj dalej