II Rekreacyjny Festyn Strażacki w Mścicach [fotorelacje]

W sobotę, 27 czerwca odbył się II Rekreacyjny Festyn Strażacki w Mścicach. Zaangażowane było wiele instytucji gminnych m.in. Ochotnicza Straż Pożarna w Mścicach, Wójt Gminy Będzino, Straż Gminna, Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie, Rada Sołecka w Będzinie, Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie. Mimo wiszących nad głowami ciężkich chmur atmosfera była fantastyczna, nie zabrakło atrakcji dla każdego. Mieszkańcy Mścic i okolic też dopisali. Czytaj dalej

Prace związane z układaniem asfaltu

W związku z pracami budowlanymi prowadzonymi przy remoncie i przebudowie drogi powiatowej nr 3327Z i 3341Z biegnącej przez miejscowości: Strachomino, Strzepowo, Dobrzyca, od dnia 1 lipca 2015 r. rozpoczęte zostanie układanie mas asfaltowych zgodnie z poniższym harmonogramem: Czytaj dalej

Informacja z narady Wójta, z sołtysami Gminy Będzino

W dniu dzisiejszym tj. 25 czerwca 2015 roku, w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie odbyła się narada Pana Wójta Henryka Brody, z sołtysami naszej gminy. Podczas narady omówiono zasady sporządzania wniosków o przyznanie funduszu sołeckiego na 2016 rok.

Czytaj dalej

Spotkanie o wolontariacie

Uczniowie klasy IV odwiedzili bibliotekę by obejrzeć wystawę prac “Jesteśmy Po To By Być Razem”. W spotkaniu towarzyszyły im pani Agnieszka Szeląg ze swoją uczennicą Zosią i pani Beata Staszak z Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Pani Agnieszka opowiadała dzieciom o twórczości plastycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz o zadaniach osoby wspierającej jakim jest np. nauczyciel, terapeuta, wolontariusz, bibliotekarz. Następnie pani Beata opowiedziała o działalności Hospicjum i roli wolontariusza w życiu chorych dzieci i ich rodzin. Zachęcała uczniów do zaangażowania się w wolontariat.

Czytaj dalej

Festyn „Spotkanie Pokoleń” w Przedszkolu Samorządowym w Mścicach

Dnia 20.06.2015 r. w Przedszkolu Samorządowym w Mścicach odbył się Festyn Rodzinny. Tegoroczny Festyn Rodzinny pn. “Spotkanie Pokoleń” okazał się wielkim przeżyciem zarówno dla dzieci, jak i rodziców, którzy po raz pierwszy odwiedzili naszą placówkę. Chętni milusińscy wystąpili prezentując swoje umiejętności rytmiczne, udowodnili, że ruch w połączeniu z muzyką daje wiele radości i wpływa korzystnie na zdrowie. Czytaj dalej

XI Festyn Wodny Gminy Będzino [aktualizacja]

W sobotę 13 czerwca br. nad jeziorem Jamno w Podamirowie odbył się XI Festyn Wodny Gminy Będzino. Prognozy pogodowe były optymistyczne, regaty żeglarskie rozpoczęto w Ośrodku Żeglarskim „TRAMP” w Mielnie, gdzie nastąpiło ich uroczyste otwarcie, a następnie przystąpiono do rywalizacji w 5 kategoriach jachtów.

Posiedzenie komisji w sprawie farmy elektrowni wiatrowych „WIERZCHOMINO”

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że w dniu 26 czerwca 2015 roku, o godz. 14.00, w sali narad Urzędu Gminy, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji infrastruktury technicznej oraz komisji rolnictwa i przemysłu Rady Gminy w Będzinie.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645; zm. poz. 1318; 2014 r. poz. 379 i poz.1072 ) zwołuję IX sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 30 czerwca 2015 r., o godz. 10.00.   Czytaj dalej