Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących

Stowarzyszenie Lepsze Jutro otrzymało 21 ton jabłek oraz 22 tony żywności – 17 różnych artykułów, takich jak ser topiony, sok jabłkowy, cukier, dżemy, koncentraty pomidorowe, makaron, olej, ryż, klopsiki itp.

Czytaj dalej

Informacja z XIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 27 listopada 2015 roku, odbyła się XIII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad.

Czytaj dalej

Spektakl teatralny

Alkohol ze względu na swoje działanie, nie może być postrzegany jako zwyczajny towar konsumpcyjny dostępny na rynku jak każdy inny produkt. Podwójna rola alkoholu polega na tym, że z jednej strony jest on produktem legalnie dostępnym, ale z drugiej strony jest to substancja psychoaktywna i szkodliwa. Jak działa i do czego prowadzi w życiu, jak rujnuje plany i niweczy osiągnięcia zawodowe, przekonała się młodzież III klas gimnazjów z terenu gminy Będzino biorąc udział w spektaklu teatralnym „Diler” realizowanym przez aktorów Teatru „Stop” z Koszalina w dniu 24 listopada 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie.

Czytaj dalej

Prosimy o wypełnienie ankiety

Gmina Będzino mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do opracowania dokumentu pn.:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Będzino na lata 2016-2020

Czytaj dalej

Sarna uwieziona w płocie uratowana!

W dniu 23 listopada 2015 r. pracownik Gminy Będzino oraz funkcjonariusze Straży Gminnej w Będzinie otrzymali zgłoszenie o sarnie uwięzionej w płocie w miejscowości Pleśna. Na miejscu zastali zwierzę, które było uwięzione między pionowymi prętami ogrodzenia.

Czytaj dalej

XXIV Rajd Pieszy „ANDRZEJKI 2015″ Strachomino

W dniu 21.11.2015r. na świetlicy w Strachominie odbył się finał XXIV Rajdu Pieszych „ANDRZEJKI 2015″, którego organizatorem był Oddział Koszalińskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a współorganizatorem – GOK w Będzinie.

Czytaj dalej

Informacja ze spotkania Wójta z sołtysami Gminy Będzino

W dniu 19 listopada 2015 roku , w sali nard Urzędu Gminy, w Będzinie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Pana Henryka Brody, z sołtysami naszej gminy. Spotkania odbywają się kilka razy w roku i mają na celu omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem sołectw.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zm. z późn. zm. ) zwołuję XIII sesję Rady Gminy w Będzinie na dzień 27 listopada 2015 r., o godz. 10.00.  Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Czytaj dalej

Konkurs na tradycyjną potrawę bożonarodzeniową

Szanowni Państwo,
Wzorem lat ubiegłych Województwo Zachodniopomorskie – Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego planuje organizację „Konkursu na Tradycyjną Potrawę Bożonarodzeniową”. Planowany termin wydarzenia to 12 grudnia 2015 roku, w sali ks. Jana Fryderyka w Skrzydle Północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ulicy Korsarzy 34.

Czytaj dalej