Budowa Domu Ludowego w Mścicach

Nazwa projektu:

Budowa Domu Ludowego w Mścicach

Nazwa funduszu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie:

dd

Całkowita wartość projektu:

19 186 922,40 PLN

Wydatki kwalifikowane:

17 563 619,02 PLN

Wartość dofinansowania:

11 187 383,55 PLN

Wartość dofinansowania UE:

11 187 383,55

Procent dofinansowania:

63,6963460780%

Okres realizacji:

06-08-2013 do 31-12-2014

Nr umowy o dofinansowanie:

UDA-RPZP.05.01.01-32-004/13-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
17-01-2014

 

 

opublikowano 25 lutego 2015