Grant w projekcie ?Cyfrowa gmina?

Nazwa beneficjenta: Gmina Będzino
Nazwa projektu: Grant w projekcie ?Cyfrowa gmina?

Wartość projektu: 100 000,00 zł

Wysokość dofinansowanie: 100%

 

 

Opis projektu: Główne zadania: 1) W zakresie Modułu 1 “Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych” planuje się realizację zadania nr 1: Modernizacja urządzeń obsługujących systemy operacyjne oraz przetwarzających dane. W ramach zadania zostanie zakupiony nowy serwer wraz z niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający migrację systemów na jedną platformę sprzętową. Obecnie posiadana baza sprzętowa wymaga modernizacji w celu zapewnienia pamięci oraz mocy obliczeniowej niezbędnej do obsługi wszystkich jednostek użytkowanych w Urzędzie Gminy w Będzinie. Modernizacja sprzętu pozwoli na rozbudowanie infrastruktury informatycznej o systemy zabezpieczenia i odzysku danych (backup and recovery), a także blokady zagrożeń (firewall). Obecnie posiadana baza sprzętowa nie pozwala na rozbudowę systemu, w tym instalacji systemu skanowania i blokowania zagrożeń. 2) W zakresie Modułu 4: “Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych” planuje się realizację zadania nr 2 “Zakup specjalistycznego oprogramowania służącego zabezpieczeniu systemów i ochrony przez cyberatakami oraz urządzeń monitorujących fizyczny dostęp do nośników danych (serwerów, baz) oraz przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Będzinie. W ramach zadania planuje się zakup Zapory sieciowej (Firewall) w klasie zgodnej z rozporządzeniem KRI (Krajowe Ramy Interroperacyjności), umożliwiającej skanowanie danych przesyłanych pomiędzy siecią lokalną a Internetem, blokowania zagrożeń – wirusów, włamań, oprogramowania szpiegującego, zapewniającej bezpieczną pracę zdalną poprzez tworzenie tunel VPN, blokowania niechcianych lub zagrażających treści oraz kontrolę przesyłanych plików. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego danych planuje się także zakup specjalistycznego oprogramowania do zautomatyzowanego tworzenia kopii zapasowych danych (backup) oraz zapewniającej ciągłość działania systemów oraz szybkiego przywracania w przypadku awarii (Disaster Recovery). W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych planuje się także montaż zabezpieczeń mających na celu monitorowanie fizycznego dostępu do infrastruktury systemowej (serwery, informatyczna infrastruktura techniczna w tym jednostki obliczeniowe i nośniki danych osobowych np. Urzędu Stanu Cywilnego).

 

Program Cyfrowa Gmina jest realizowany w ramach środków finansowych pochodzących z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

opublikowano 14 grudnia 2022