INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 253/13, obręb Mścice KW nr KO1K/00097483/9